Terénne práce z ekológie v Banskej Štiavnici 2017

Aj tohtoročné terény z ekológie sme strávili v krásnom prostredí Banskej Štiavnice.

Materiály k projektom

Doprava
Individuálna

Ubytovanie
v hosteli Sv. Juraj http://www.hosteljuraj.stiavnica.sk/kontakt.php

Náklady na ubytovanie v hosteli (podľa r. 2015): 13 EUR/osoba/noci v izbe s kúpeľňou a WC, 11 EUR/osoba/noc v izbe so spoločnou kúpeľňou a WC na chodbe, v spacáku v nocľahárni 7 EUR/noc, resp. 8 EUR/noc s paplónom, doprava autobusom Bratislava ‐ B. Štiavnica a späť ca 20 EUR/osoba, lacnejšie vlakom do Zvolena (resp. Hr. Dúbravy) zadarmo a odtiaľ autobusom do B. Štiavnice, doprava na mieste max 10 EUR/osoba. Ubytovanie si rezervujte individuálne alebo po skupinkách na webe hostela Sv. Juraj alebo telefonicky na čísle uvedenom na ich stránke. Záujemcovia o luxusnejšie ubytovanie si môžu po dohode s vedúcim terénnych prác zabezpečiť individuálne aj ubytovanie v Penzióne Nostalgia http://www.nostalgia.stiavnica.sk/ alebo iných ubytovacích zariadeniach v B. Štiavnici.

Program

Práca bude prebiehať v skupinách po ca 10 študentoch. Každý deň bude každá skupina riešiť inú tému, celkovo 3 témy. Témy sa budú týkať vodných aj terestrických ekosystémov, rastlín aj živočíchov. Zoznam tém bude zverejnený na stránke Katedry ekológie. Denne sa budeme venovať cca 8 hodín práci (dopoludnia terén, popoludní 2 h spracovanie dát), zvyšok  času je voľno. Na večer bude pre záujemcov pripravený program: prednášky, premietania zo zahraničných exkurzií, premietania dokumentárnych filmov ap. Podmienkou na udelenie hodnotenia bude prezentácia výsledkov každej skupiny na záver terénnych prác a vypracovanie spoločného protokolu za skupinu na jednu z troch riešených tém. Pedagógovia spracujú návrh exkurzie na tému, ktorej sa budú venovať v protokole.

Ďalšie informácie budeme aktualizovať, alebo
osobne u Tomáša Derku v B2-405.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *