Témy projektov terénnych cvičení na rok 2020:

Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území mesta Bratislavy vzhľadom na vybrané faktory prostredia (1. týždeň)

Čo nám povie makrozoobentos o Vydrici? –  Ekologický stav metaritrálového useku potoka Vydrica na základe makrozoobentosu. (2. týždeň)

Diverzita motýľov rôznych typov nelesných biotopov (1. týždeň)

Ekologický význam vodných makrofytov pri hodnotení stavu biotopov (2. týždeň)

Kto nám pije krv? Význam ekológie a úloha ekológov pri redukcii komárích kalamít v nive rieky Moravy (1.týždeň)

Vplyv režimu kosenia na početnosť opeľovačov (1. týždeň)

Zhodnotenie významu vybraných rybníkov ako migračnej zastávky pre vodné vtáky (oba týždne)

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405