Témy projektov terénnych cvičení na rok 2020:

Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území mesta Bratislavy vzhľadom na vybrané faktory prostredia

Čo nám povie makrozoobentos o Vydrici? –  Ekologický stav metaritrálového úseku potoka Vydrica na základe makrozoobentosu

Komáre a spoločenstvá vodných bezstavovcov v nive rieky Moravy.

Vplyv režimu kosenia na početnosť hmyzu

Zhodnotenie významu vybraných rybníkov ako migračnej zastávky pre vodné vtáky

eDNA a inovatívny genetický skríning v hodnotení ekologického stavu vodných ekosystémov

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405