Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium na Katedre ekológie je možné absolvovať v rámci študijných odborov Biológia, Systematická biológia a Paleobiológia. Bližšie informácie o jednotlivých odboroch nájdete na stránkach našej fakulty. V rámci štúdia ekológie v bakalárskom stupni je možné vybrať si zo širokej ponuky predmetov a záverečných prác. Bližšie informácie o podmienkach odovzdávania prác nájdete na tejto stránke.