Pre bližšie informácie o dostupnosti a možnosti zapožičania literatúry z internej knižnice prosím kontaktujte sekretariát katedry.