Exkurzie organizujeme v rámci predmetov Exkurzia Ekosystémy Zeme a Biotopy Európy. Okrem toho do výuky zaraďujeme aj jarné a jesenné jedno- alebo viacdňové exkurzie po Slovensku, spojené s prednáškami odborníkov a pobytom v prírode. Informácie uverejňujeme priebežne na stránke.

Aktuálne exkurzie:

delta2020

Krátky film z exkurzie vo Venezuele:

Fotografie z už uskutočnených exkurzií nájdete v našej Fotogalérii.