ekosystemy_zeme

Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov (VEGA)

Vývoj metodiky hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) na základe ichtyocenóz (FISHPOT) (APVV)

Morfológia fosílnych jašterov s použitím zobrazovacích techník počítačovej mikrotomografie, ich fylogenetické vzťahy, paleobiogeografia – migrácie a zmeny spoločenstiev odrážajuce postupné klimatické zmeny kenozoika (VEGA)

Pôvod amniótov: identifikácia kľúčových štruktúr najbazálnejších amniótov využitím počítačovej mikrotomografie (VEGA)

Delineation of notoriously difficult species complexes: testing of novel genetic approaches on the example of two sibling species in the Central Europe 

Hybridization between Chorthippus oschei and Ch. albomarginatus in the Central Europe: support of morphological and acoustic data and development of appropriate molecular design


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405