Tím evolučnej biológie

Tím evolučnej biológie sa zaoberá morfológiou a porovnávacou anatómiou dnešných a fosílnych zástupcov skupiny Squamata (jaštery, amfisbény a hady) a ich fylogenézou. Za týmto účelom využíva počítačovú mikro-tomografia (CT) spolu s vizualizačnými programami Volume Graphics Studio a Avizo. andrej-cernansky-bromacker-nemeckoFylogenetické analýzy pomáhajú odhaliť príbuzenské vzťahy vyhynutých druhov k moderným líniám. Poznanie evolúcie plazov je klúčové pre pochopenie dnešných zástupcov a ich súčasnej geografickej distribúcie. Nálezy exotických skupín v praveku Európy umožňujú pochopiť migračné cesty (napr. z Afriky a Ázie) a vývoj klímy a zmien v minulosti. Naopak poznanie ekológie dnešných zástupcov pomáha pochopiť preferencie ich vyhynutých príbuzných. Fosílne nálezy pochádzajú napríklad zo svetovoznámeho náleziska Messel v Nemecku (svetové dedičstvo UNESCO), Phosporites du Quercy vo Francúzsku, ale i z mhohých iných lokalít napríklad zo Slovenska, Česka,Turecka, Indie a Austrálie. Štúdium dnešných druhov, napríklad chameleónov, agám, jašteríc, či kordylidov, sa orientuje na andrej-cernanskyporovnávaciu anatómiu a funkčnú morfológiu kraniálneho i postkraniálneho regiónu s použitím najnovších multidisciplinárnych metodík. Jedným zo zameraní je napríklad študium ako prebieha prechod od končatinových foriem k serpentiformnej morfólógii a aké morfologické zmeny si vyžaduje.

Členovia

Prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.
Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Aktuálne riešené projekty:

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405