Ďalšie informácie o tohtoročných terénoch pripravujeme.
Tešíme sa na vás!

Témy projektov terénnych cvičení na rok 2023:

Žijú ešte v potokoch Štiavnických vrchov ryby?

Hodnotenie ekologického stavu vodných tokov Štavnických vrchov na základe spoločenstiev bentických bezstavovcov (makrozoobentosu)

Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území Banskej Štiavnice vzhľadom na vybrané faktory prostredia (Invázne rastliny sylaby)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405