derkaVedúci katedry

Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

kontakt

Miestnosť B2-409
Telefón 02/602 96 420

 

 

beri

Zástupca vedúceho katedry

RNDr. Pavel Beracko, PhD.
Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

kontakt

Miestnosť B2-405
Telefón 02/602 96 478

 

 

edit

Sekretariát katedry

Edita Kohylová

kontakt

Miestnosť B2-407
Telefón 02/602 96 422

 

 

 

zahorska

 

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.
Výskumný tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

 

kontakt

Miestnosť B2-406
Telefón 02/602 96 165
+421 2 9014 2139

 

bashka

 

Mgr. Barbora Števove, PhD.
Výskumný tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

 

kontakt

Miestnosť B2-400
Telefón 02/602 96 324

 

kika

Tajomníčka katerdy

Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.
Výskumný tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

 

kontakt

Miestnosť B2-400
Telefón 02/602 96 324

 

klembara

 

Prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.
Výskumný tím evolučnej biológie EVO BIO

kontakt

Miestnosť B1-428
Telefón 02/602 96 257

 

 

Andrej_Cernansky

 

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.
Výskumný tím evolučnej biológie EVO BIO

kontakt

Miestnosť B1-432
Telefón 02/602 96 564

 

 

Sonicka6

 

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.
Výskumný tím behaviorálnej ekológie a ochrany prírody

kontakt

Miestnosť B2-426
Telefón 02/602 96 404

 

 

 

RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD.
Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

kontakt

Miestnosť B2-426
Telefón 02/602 96 404

 

 

IMG_1252

 

Ing. Jiří Křišťan, PhD.
Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

kontakt

Miestnosť B2-403
Telefón 02/602 96 477

 

 

 

Mgr. Patrik Macko, PhD. 
Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

kontakt

Miestnosť B2-409

 

 

 

Doktorandi:

 

 

MSc. Erwan Loreal
Výskumný tím evolučnej biológie EVO BIO

kontakt

 

 

 

 

 

Mgr. Ondrej Vargovčík
Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

kontakt

 

 

 

 

 

Mgr. Kornélia Tuhrinová
Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

kontakt

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Šamulková
Tím ekológie a ochrany sladkovodných ekosystémov

kontakt

 

 

 

Externí spolupracovníci:

kovac

 

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
Výskumný tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

kontakt

Miestnosť B2-400
Telefón 02/602 96 324

 

 

Emeritní profesori:

hagos

 

Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.

Kontakt

Miestnosť B2-409
Telefón 02/602 96 420

 

 

 

Externí vyučujúci:

Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.

Doc. RNDr. František Ondriska, PhD.

Mgr. Radovan Václav, PhD.

Mgr. Zuzana Hiadlovská, PhD.

Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Mgr. Pavol Littera, PhD.

doc. Ing. Róbert Sedmák, PhD.

Mgr. Jozef Pecho

Mgr. Alexander Ač, PhD.

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

RNDr. Tomáš Navara, PhD.

 

 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405