Bližšie informácie pre uchádzačov o štúdium nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty v časti “Uchádzači o štúdium”.