statistika„Autorom tejto knihy je ekológ a nie matematik, čo bola prvá vec, čím si ma táto kniha získala. Obsahová línia je veľmi príjemná. Za veľmi užitočné považujem kapitoly, ktoré sa venujú zbieraniu dát a ich manipulácii v Excel, keďže „dobrá tabuľka je základ“. Nájdete tu napríklad aj podkapitoly venované transformácii dát, štatistickým testom, grafickému zobrazeniu výsledkov, a pod. Práca v Excel plynule nadväzuje na prácu v programe R. Kniha, ktorú treba mať po ruke, keď sa snažíte vydolovať z dát vytúžené výsledky, alebo ešte len nakúkate do štatistiky ako takej.“ Andrea Rúfusová

ecology

„Dá sa povedať, že jedna z mnohých učebníc ekológie, avšak tentokrát s farebnými obrázkami, grafmi, množstvom príkladov a pekne graficky riešená. Jednotlivé kapitoly sú radené v klasickej línii: Organizmy a ich prostredie, Evolučná ekológia, Populácie, Vzťahy medzi organizmami, Spoločenstvá, Ekosystémy, Aplikovaná ekológia a makroekológia.
Čítať Vás doslova láka! Odporúčam každému študentovi ekológie, ktorého  ekológia chytila za ♥.“ Andrea Rúfusová

 

how-to-do-ecology

“Zaujímavé a nie učebnicové čítanie. Nájdete tu všetko čo si potrebujete premyslieť ešte predtým ako sa pustíte do výskumu, či to ako testovať hypotézy, efektívne čítať články, písať vedecké texty, správne prezentovať svoje výsledky, spolupracovať, predať svoje nápady, či dokonca nájsť si zamestnanie.
Dozviete sa aj to prečo majú ekológovia radi experimenty, čo ďalej v prípade, že sa Vám nepodarí vyvrátiť nulovú hypotézu a ako si vybrať svojho školiteľa. Ak by ste chceli, tak Vám ju aj požičiam:)” Andrea Rúfusová

 

 

zaklady-ekologie

„Jedna z prvých na ktorú treba počas štúdia ekológie siahnuť. Patrí medzi „klasiky“, ktoré vás dokonale pripravia na skúšku z ekológie a uvedú do jej sveta. Prvá kapitola uvádza ekológiu ako vedeckú disciplínu a podáva stručné „know how“ vedeckého výskumu, zdôrazňuje potrebu nahliadať na procesy v prírode cez „evolučné okuliare“. V ďalšej kapitole sa dostanete k ústrednej téme ekológie – vzťahu organizmov a prostredia. Tretia časť sa zaoberá jednotlivými úrovňami organizácie a posledná kapitola sa venuje aplikovanej ekológii a súčasným problémom súvisiacim s udržateľnosťou, degradáciou habitatov a ochranou prírody.“ Andrea Rúfusová

populacna-ekologia„Autorom tejto úžasnej publikácie je profesor Tkadlec, najznámejší populačný ekológ v Českej i Slovenskej republike. Knižka tvorí ucelený obraz toho, s čím všetkým sa môžeme v problematike populačnej ekológie stretnúť. Je písaná formou učebnice – od teórie, cez vzorce až po príklady. Nie je najmenšia (formát A4 a váha asi 150 kilo:), ale za to sa výborne číta. Jej obsah, váha a veľkosť vás môžu na začiatku odradiť, ale prisahám, že keď sa do nej poctivo začítate, nesklame vás a populačnú ekológiu budete mať ako na tanieri.“
Katarína Gregušová (doktorandka, 2.ročník)

limnology„Táto knižka je špecifická svojim zameraním. Venuje sa len limnológii a preberá ju až do špiku kosti. Od histórie výskumu, cez základné charakteristiky vody ako takej, mechanizmy a procesy prebiehajúce v sladkovodných ekosystémoch, príčiny znečistenia a ohrozenia vodných plôch, až po jednotlivé typy vôd a ich vznik a úlohu v prírode.  S mnohými príkladmi z celého sveta doplnenými rôznymi nákresmi a fotkami je uceleným dielom, vďaka ktorému sa do limnológie zamilujete. Ako ja Ja!“
Katarína Gregušová (doktorandka, 2.ročník)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405