Ekologický krúžok združuje študentov, pedagógov, našich absolventov a všetkých našich priateľov, s ktorými sa stretávame na rôznych prednáškach, diskusiách a exkurziách, či už na Slovensku, alebo v zahraničí.

Ak by ste sa chceli k nám pridať sledujte aj našu Facebook stránku, kde uverejňujeme okrem udalostí aj ďalšie informácie a zaujímavosti!

Ak máte chuť zorganizovať prednášku, alebo iné podujatie, kontaktujte nás.

Predošlé podujatia Ekologického krúžku: