Publikačnú činnosť zamestnancov katedry ekológie si môžete pozrieť na stránke alis.uniba.sk. Do vyhľadávača je potrebné zadať kód UKOPRBEK