Predmety bakalárskeho stupňa:

Ekológia
Ontogenéza a evolúcia
Ekológia a matematika
Evolúcia ekosystémov
Evolučné trendy
Hydrobiológia 1 a 2 (Učebnica Bentické bezstavovce – slovenská verzia, english version, ďalšie učebné texty)
Terénne práce z ekológie
Ekologické princípy ochrany prírody
Ekosystémy Zeme – učebné texty, prednášky, lectures (english)
Exkurzia biotopy Európy

Predmety magisterského stupňa:
Demekológia
Parazitológia pre ekológov
Produkčná ekológia
Biocenológia 1,2
Ekológia rýb
Základy aplikovanej ekológie
Biomonitoring
Hydrozoogeografia a ekológia sladkovodných živočíchov
Matematická analýza mnohorozmerných dát v ekológii
Biologické invázie
Bioštatistika pre ekológov
Behaviorálna ekológia
Moderné trendy v ekológii
Reprodukčné stratégie živočíchov
Exkurzia ekosystémy Zeme
Fylogenetická systematika
Vybrané aspekty evolučnej vývinovej biológie
Človek a ekosystém
Evolučná ekológia
Odborná prax pre ekológov
Krajina a biodiverzita
Klimatické zmeny: Príčiny, prejavy a možné východiská
Ekológia vtákov

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405