Jarná exkurzia do Bielych Karpát

Pozývame Vás na ďalšiu ekologickú exkurziu. Tentokrát zamierime na slovensko-moravské pomedzie do Bielych Karpát. Pre túto oblasť je typická zachovalá kultúrno-prírodná krajina, ktorú tvorí pestrá mozaika polí, lúk, ovocných sadov a lesov. Miestnu scenériu dotvárajú majestátne Vršatské či Lednické bralá so zrúcaninami stredovekých hradov. Toto všetko si môžete prezrieť s odborným výkladom od 19. do 21. apríla.
Prihlasujte sa u Jakuba Cíbika (cibojak@gmail.com, B1-432 alebo B1-427)

Exkurzia_BK_small

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *