Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD.

Zmena potravného spektra a potravnej strategie býčka čiernoústeho, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) po 10 rokoch

Change in the diet spectrum and feeding strategy of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) after 10 years

Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus) v posledných desaťročiach úspešné expandoval z Ponto-kaspickej oblasti do nových nepôvodných oblastí. Rozšíril sa do mnohých európskych riek a dostal sa až do oblasti Veľkých jazier v Severnej Amerike. Výskum býčka čiernoústeho zo slovenského úseku Dunaja spred 10 rokov ukázal, že jeho potravné spektrum je  rozmanité a líši sa od potravného spektra pôvodnej populácie, kde preferuje hlavne mäkkýše. V slovenskom úseku Dunaja je býčko čiernoústy skôr generalistický potravný stratég a adaptoval sa na lokálne potravné zdroje. Je vysoko flexibilný v potravnej výberovosti, čo zvyšuje schopnosť jeho rýchleho šírenia.

Pre invázne druhy na začiatku invázie sú výhodne iné vlastnosti ako v neskorších fázach invázie. Napr. pri reprodukcii sa na začiatku invázie v nepôvodnej oblasti vlastnosti inváznych druhov posúvajú viac generalistickým smerom a po dlhšej dobe etablovania sa ich vlastnosti posúvajú opäť špecializovaným smerom (vlastnosti, ktoré mali v pôvodnej oblasti). Otázkou je či táto stratégia platí aj pri potrave, či bude býčko naďalej skôr generalistický potravný stratég alebo podobne ako v pôvodnej oblasti sa zameria prevažne len na jeden typ potravy. Preto cieľom diplomovej práce bude porovnať potravne spektrum a potravnú stratégiu býčka čiernoústeho s výskumom spred desiatich rokov robeným na tej istej lokalite.

Kľúčové slová: býčko čiernoústy, potrava, potravná stratégia, Dunaj

Literatúra:

Števove, B. a V. Kováč, 2013. Do invasive bighead goby Neogobius kessleri and round goby N. melanostomus (Teleostei, Gobiidae) compete for food? Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 410(8), 1-15.

Števove, B. a V. Kováč, 2016. Ontogenetic variations in the diet of two invasive gobies, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) and Ponticola kessleri (Gunther, 1861), from the middle Danube (Slovakia) with notice on their potential impact on benthic invertebrate communities. Science of the Total Environment. 557-558, 510-519.

Amundsen, P. A., H. M. Gabler & F. J. Staldvik, 1996. A new approach to graphical analysis of feeding strategy from stomach content data – modification of the Costello (1990) method. Journal of Fish Biology 48: 607-614

Copp G.H., Bianco P.G., Bogutskaya N.G., Erős T., Falka I., Ferreira M.T., Fox M.G., Freyhof J., Gozlan R.E., Grabowska J., Kováč V., Moreno-Amich R., Naseka A.M., Peňáz M., Povž M., Przybylski M., Robillard M., Russel I.C., Stakenas S., Šumer S., Vila-Gispert A., Wiesner C. 2005: To be or not to be, a non-native freshwater fish? Journal of Applied Ichthyology 21, 242-262

Hyslop E.J. 1982: The feeding habits of 0+ stone loach, Noemacheilus bavbatulus (L.), and bullhead, Cottus gobio L. Journal of Fish Biology 21, 187-196

Kuhns L.A., Berg M.B. 1999: Benthic invertebrate community responses to round goby (Neogobius melanostomus) and zebra mussel (Dreissena polymorpha) invasion in Southern Lake Michigan. Journal of Great Lakes Research 25, 910-917

Wootton R.J. 1998: Ecology of teleost fishes, second edition. Kluwer Academic Publishr, Dordrecht, 386 pp.

Zaret T.M. 1980: Predation and freshwater comunities. Yale University Press, New Haven, 187 pp.

Zar, J. H., 1984. Biostatistical analysis. Prentice-Hall, New Jersey.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405