Vedúci: Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Vplyv nepôvodných listnatých drevín na spoločenstvá opeľovačov

Impact of non-native deciduous trees on pollinator communities

Nepôvodné dreviny sa stali bežnou súčasťou lesného hospodárenia v strednej Európe. Medzi najrozšírenejšie patrí agát (Robinia pseudoacacia), ktorý priputoval do Európy už v 17. storočí a topoľ kanadský (Populus x canadensis). Kým agátu sa darí v teplých a suchých podmienkach, šľachtené topole sú vysádzané prevažne na mieste prirodzených lužných lesov. Dominantné dreviny výrazne ovplyvňujú svoje prostredie, v prípade agátu je známe, že podporuje rast nitrofilných druhov bylín v podraste, v topolinách často dominujú nepôvodné a invázne druhy bylín. Napriek tomu, že nepôvodné dreviny sú bežnou súčasťou krajiny už mnoho desaťročí či storočí, množstvo relevantných informácií o ich biote je minimum. Hmyz plní v prírode mnoho dôležitých funkcií, medzi najdôležitejšie patrí nepochybne opeľovanie. Zároveň sa hromadia vedecké práce, ktoré dokladujú úbytok rôznych skupín hmyzu, najmä včiel. V tejto súvislosti je zaujímavá otázka, ako na výsadby nepôvodných drevín reagujú opeľovače, menovite včely a pestrice. Predstavujú oproti lesom s pôvodným druhovým zložením príležitosť alebo hrozbu? Cieľom diplomovej práce bude zistiť druhové spektrum voľne žijúcich včiel a pestríc vo výsadbách nepôvodných drevín a vyhodnotiť, akým spôsobom nepôvodné dreviny oplyvňujú početnosť a diverzitu opeľovačov.

Literatúra:

Hausmann, S. L., Petermann, J. S., & Rolff, J. (2016). Wild bees as pollinators of city trees. Insect Conservation and Diversity, 9(2), 97-107.

Mikulová, K., Jarolímek, I., Šibík, J., Bacigál, T., & Šibíková, M. (2020). Long-Term Changes of Softwood Floodplain Forests—Did the Disappearance of Wet Vegetation Accelerate the Invasion Process?. Forests, 11(11), 1218.

Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Kremen, C., Neumann, P., Schweiger, O., & Kunin, W. E. (2010). Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in ecology & evolution, 25(6), 345-353.

Vítková, M., Müllerová, J., Sádlo, J., Pergl, J., & Pyšek, P. (2017). Black locust (Robinia pseudoacacia) beloved and despised: A story of an invasive tree in Central Europe. Forest ecology and management, 384, 287-302.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405