Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Vplyv malých vodných elektrární na spoločenstvá vodného hmyzu

Impact of small hydropower plants on aquatic insects communities

Malé vodné elektrárne (MVE) sú často uvádzané ako zdroj energie šetrný k životnému prostrediu, čo viedlo k ich masívnej výstavbe aj na Slovensku. Vplyv týchto stavieb na biotické aj abiotické faktory vodného prostredia a následne na vodné organizmy však nie je dostatočne zdokumentovaný. Hlavným cieľom práce bude spracovať literárny prehľad vplyvu MVE na riečny ekosystém, predovšetkým na spoločenstvá vodného hmyzu.

Ciele:

  1. spracovať literárny prehľad o vplyve MVE na riečne ekosystémy v rôznych častiach sveta
  2. zistiť, čo je známe o vplyve rôznych typov MVE na spoločenstvá vodného hmyzu
  3. v praktickej časti analyzovať vzorky bentických bezstavovcov odobrané na jednej MVE a vyhodnotiť jej vplyv na spoločenstvá vodného hmyzu na úrovni čeľadí, resp. rodov.

Kľúčové slová: riečne diskontinuum, environmentálne faktory, diverzita, bentické bezstavovce

Literatúra:

Cortes, R. M. V., Ferreira, M. T., Oliveira, S. V., & Godinho, F. (1998). Contrasting impact of small dams on the macroinvertebrates of two Iberian mountain rivers. Hydrobiologia, 389(1-3), 51.

Eisenhauer, N., Bonn, A., & Guerra, C. A. (2019). Recognizing the quiet extinction of invertebrates. Nature communications, 10(1), 50.

Jesus, T., Formigo, N., Santos, P., & Tavares, G. R. (2004). Impact evaluation of the Vila Viçosa small hydroelectric power plant (Portugal) on the water quality and on the dynamics of the benthic macroinvertebrate communities of the Ardena river. Limnetica, 23(3-4), 241- 255.

Kokavec, I., Navara, T., Beracko, P., Derka, T., Handanovičová, I., Rúfusová, A., Vráblová, Z., Lánczos, T., Illyová, M., & Šporka, F. (2017). Downstream effect of a pumped-storage hydropower plant on river habitat conditions and benthic life – a case study. Biologia, 72(6), 652-670.

Krno,  I.,  Tirjaková,  E.,  Bulánková,  E.,  Halgoš, J., Šporka, F., Derka, T., Lukáš, J. (2002). Vplyv vodnej nádrže na štruktúru zoobentosu Turca. Matthias Belivs Univ Proc 2002, 2, Suppl. 1: 107-121.

Martínez, A., Larrañaga, A., Basaguren, A., Pérez, J., Mendoza-Lera, C., & Pozo, J. (2013). Stream regulation by small dams affects benthic macroinvertebrate communities: from structural changes to functional implications. Hydrobiologia, 711(1), 31-42.

Principe, R. E. (2010). Ecological effects of small dams on benthicmacroinvertebrate communities of mountain streams (Córdoba, Argentina). In Annales de Limnologie-International Journal of Limnology (Vol. 46, No. 2, pp.77-91). EDP Sciences.

Sánchez-Bayo, F., & Wyckhuys, K. A. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological conservation, 232, 8-27.

Stanford, J. A., & Ward, J. V. (2001). Revisiting the serial discontinuity concept. Regulated Rivers: Research & Management, 17(4‐5), 303-310.

Svitok, M., & Novikmec, M. (2014). Vplyv malej vodnej elektrárne na ekosystém podhorského toku. Technická univerzita vo Zvolene, 97.

Zwick, P. 1992. Stream habitat fragmentation – a threat to biodiversity. Biodiversity and Conservation, 1: 80-97.

Elektronické zdroje:

https://www.energie-portal.sk/Dokument/vodne-elektrarne-v-sr-100207.aspx

https://mveslovensko.webnode.sk/news/slovenska-republika/

https://www.seas.sk/vodna-elektraren


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405