Vedúci: Ing. Jiří Křišťan, PhD. 

Rozšírenie a súčasný stav rýb radu Esociformes v holoarktickej oblasti a na Slovensku

Distribution and current status of Esociformes in the Holarctic region and Slovakia

Rad šťukotvaré – Esociformes zahŕňa 2 čeľade, 4 rody a najmenej 10 druhov sladkovodných rýb žijúcich na severnej pologuli. Tento rad sa považuje za veľmi starobylý, pôvodne asi cirkumpolárneho rozšírenia. Palentologické nálezy v Európe sú zo spodného eocénu až do recentu, od oligocénu až po recent sú známe v severnej Amerike. Niektoré druhy tohto radu sú vyhynuté a kriticky ohrozené. Práca bude sumarizovať a opisovať jednotlivé druhy rýb a poskytne ucelený prehľad o ich výskyte a súčasnej diverzite. Cieľmi práce budú spracovať literárny prehľad o rozšírení, ekologických nárokoch a dlhodobých zmenách Esociformes v holarktickej oblasti a na Slovensku a pokúsiť sa objaviť lokality výskytu Umbra krameri na územie Slovenska.

Kľúčové slová: ryby, rozšírenie, diverzita

Literatúra:

Baruš, V., Oliva, O., 1995. Mihulovci – Petromyzontes a ryby – Osteichthyeces. CENTA s.r.o., 623s.

Denys, G.J. Dettai, A., Persat, H., Hautecœur, M., Keith, P., 2014. Morphological and Molecular Evidence of Three Species of Pikes Esox spp. (Actinopterygii, Esocidae) in France, including the Description of A New Species. Comptes Rendus Biologies. 337 (9): 521–34. doi:10.1016/j.crvi.2014.07.002

Holčík, J., 1998. Ichtyológia. PRÍRODA a.s. 310s.

Kovalchuk, O.M.; Wilson, M.V.H.; Grande, T., 2017. A review of Neogene and Quaternary pikes of southeastern Europe and a new species from the early Pleistocene of Nogaisk, Ukraine. Acta Palaeontologica Polonica. 62. doi:10.4202/app.00311.2016

Freyhof, J., 2011. Umbra krameri. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T22730A9380477. https://dx.doi.org/

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405