Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD.

Prítomnosť mikroplastov u vybraných taxonomických skupín makrozoobentosu zo slovenského povodia Dunaja

The presence of microplastics in selected taxonomic groups of macrozoobenthos from the Slovak Danube basin

Kontaminácia vodných ekosystémov mikroplastami je celosvetový problém. Hoci ekológia zameraná na mikroplasty je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť výskumu, väčšina štúdií sa sústredila na morské organizmy a habitaty. Menej výskumov je zameraných na sladkovodné ekosystémy. Rieky pritom patria medzi hlavné cesty transportu mikroplastov do morských a jazerných ekosystémov. Na pochopenie ich globálneho vplyvu sú dôležité informácie o množstve a pohybe mikroplastov, ako aj o ich biologickom efekte. Prijímanie malých čiastočiek plastu v potrave je pravdepodobne najbežnejší spôsob kontaminácie mnohých taxónov mikroplastami z rôznych trofických úrovní. Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť prítomnosť mikroplastov vo vybraných taxonomických skupinách makrozoobentosu v slovenskom úseku Dunaja a jeho prítokoch.

Kľúčové slová: mikroplasty, makrozoobentos, tečúce vody, Dunaj, prítoky Dunaja

Literatúra:

Wagner et al 2014: Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know. Environmental Sciences Europe, 26:12

Wagner and Lambert Freshwater Microplastics. Emerging Environmental Contaminants? Springer, Heidelberg.

Eerkes-Medrano et al. 2015: Microplastics in freshwater systems: A review of the emerging threats, identification of knowledge gaps and prioritisation of research needs. Water research 75, 63-82
Pinheiro et al. 2017: Occurrence and Impacts of Microplastics in Freshwater Fish. J Aquac Mar Biol 5(6): 00138

McNeish et al. 2018: Microplastic in riverine fish is connected to species traits. Scientific REPOrTS 8:11639

Wilfried Sanchez, Coline Bender, Jean Marc Porcher. Wild gudgeons (Gobio gobio) from French rivers are contaminated by microplastics: Preliminary study and first evidence. Environmental Research, Elsevier, 2014, 128, pp.98-100

Jingyi Li, Huihui Liu, J. Paul Chen, Microplastics in freshwater systems: A review on occurrence, environmental effects, and methods for microplastics detection, Water Research (2017), doi: 10.1016/j.watres.2017.12.056

Silva-Cavalcanti, J.S., Silva, J.D.B., de França, E.J., de Araújo, M.C.B., Gusmão, F., 2017. Microplastics ingestion by a common tropical freshwater fishing resource. Environ. Pollut. 221, 218 – 226.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405