Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Porovnanie plodnosti v rámci troch populácií hrúzovca sieťovaného (Pseudorasbora parva) z experimentálneho chovu.

Comparison of fecundity in three topmouth gudgeon´s populations (Pseudorasbora parva) from experimental breeding.

Hrúzovec sieťovaný je jedným z najinváznejších organizmov. Do Európy bol introdukovaný v 60. rokoch 20. storočia. V súčasnosti sa nachádza v 32 krajinách v rámci Európy, Severnej Afriky a Blízkeho východu. Ide o druh s dávkovitým neresom, ktorého neresová sezóna trvá v závislosti od lokálnych podmienok najčastejšie od apríla do augusta. Počas neresu je schopný naklásť tri dávky oocytov, avšak v oblasti so zvýšenou teplotou vody bolo zistených až päť dávok.

Cieľ práce: Porovnanie reprodukčných parametrov troch populácií hrúzovca, ktoré boli chované po dobu jedného roka v rovnakých podmienkach, avšak s odlišnou teplotou vody.

Kľúčové slová: hrúzovec sieťovaný, plodnosť, experimentálny chov

Literatúra:

Záhorská E., Kováč V. 2009: Reproductive parameters of invasive topmouth gudgeon
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) from Slovakia. Journal of Applied
Ichthyology, 25: 466–469.

Záhorská E., Švolíková K., Kováč V. 2013: Do invasive populations of topmouth gudgeon
(Pseudorasbora parva, Temminck and Schlegel) from disturbed and undisturbed habitats
follow different life-histories? International Review of Hydrobiology, 98: 61–70.

Záhorská E., Kováč V., Švolíková K., Kapusta A. 2014: Reproductive parameters of
topmouth gudgeon from a heated Lake Licheńskie (Poland). Central European Journal of
Biology, 9: 212-219.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405