Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Plazy druhohôr Slovenska

Mesozoic Reptiles of Slovakia

O druhohorných plazoch Slovenska vieme stále pomerne málo. Aj keď ide o dlhý a nesmierne zaujímavý úsek vo vývoji života (od konca permského masového vymierania po vymieranie ka konci kriedy), fosílne stavovce na lokalitách Západných Karpát sú, žiaľ, extrémne vzácne. V skutočnosti bolo dokumentovaných iba niekoľko druhohorných tetrapódov (Čerňanský et al. 2018). Medzi nich patria stopy dinosaurov z vrchnotriasového súvrstvia Tomanová vo Vysokých Tatrách (Michalík et al. 1976; Michalík & Kundrát 1998; o stopách z tohto útvaru, pozri tiež Niedźwiedzki 2005, 2011), ktoré vytvoril mäsožravý dinosaurus (pôvodne nazvaný ako Coelurosaurichnus tatricus, dnes sa predpokladá, že stopy zanechali príslušníci rodu Liliensternus – 5 až 7 metrov dlhý dravý dinosaurus, ktorý tu žil pred 205 miliónmi rokmi). Ďalším významným nálezom je kostra morského pachypleurosaura, plaza starého 244 miliónov rokov zo stredného triasu Demänovskej doliny, vykopaná v jaskyni Štefanová (Čerňanský et al. 2018). Tento nález zároveň predstavuje najstaršieho štvornožca u nás. Z triasu pochádza i izolovaná stehnová kosť diapsidného plaza, konkrétne z vrchného triasu Strážovských vrchov (Čerňanský et al. 2020) a izolované zuby jurských morských krokodílov Thalattosuchia, kde máme zastúpené na našom území obe skupiny a to Metriorhynchidae a Teleosauridae (Čerňanský et al. 2019). Z tohto dôvodu sú naše znalosti stále pomerne fragmentárne. Na Poľskej strane Tatier bol objavený strednotriasový labyrintodontný obojživelník (Tatrasuchus kulczyckii) bol opísaný z Partnachských vrstiev (Maryańska & Shishkin 1996). Tieto nové nálezy nám ale ukazujú, že Západné Karpaty skrývajú ešte mnohé prekvapenia. Cieľom tejto práce je štúdium nového, doposiaľ nespracovaného materiálu plazov zo spodnej jury Slovenska s použitím počítačovej mikro-tomografie.

Kľúčové slová: Trias, Jura, Krieda, Tetrapoda, fosílie.

Literatúra:

Čerňanský A., Klein N., Soták J., Olšavský M., Šurka J. & Herich P. 2018: A Middle Triassic pachypleurosaur (Diapsida: Eosauropterygia) from a restricted carbonate ramp in the Western Carpathians (Gutenstein Formation, Fatric Unit): paleogeographic implications. Geol. Carpath. 69, 3–16. https://doi.org/10.1515/geoca-2018-0001

Čerňanský A., Schlӧgl J., Mlynský T. & Józsa Š. 2019: First evidence of the Jurassic thalattosuchian (both teleosaurid and metriorhynchid) crocodylomorphs from Slovakia (Western Carpathians). Hist. Biol. 31, 1008–1015. https://doi.org/10.1080/08912963.2017.1414212

Čerňanský, A., Klein, N., Renesto, S., Michalík, J., Šurka, J., Sentpetery, M. 2020: The first skeletal evidence of an Upper Triassic (Rhaetian) diapsid reptile from the Western Carpathians (Strazov Highlands, Slovakia). Geologica Carpathica 71: 134-149.

Maryańska T. & Shishkin M.A. 1996: New cyclotosaurid (Amphibia: Temnospondyli) from the Middle Triassic of Poland and some problems of interrelationships of capitosauroids. Prace Muzeum Ziemi 43, 53–83.

Michalík J., Planderová E. & Sýkora M. 1976: To the stratigraphic and paleogeographic position of the Tomanová Formation in the Upper-most Triassic of the West Carpathians. Geol. Zbor. Geol. Carpath. 27, 299–318.

Michalík J. & Kundrát M. 1998: Uppermost Triassic dinosaur ichno−parataxa from Slovakia. J. Vert. Paleontol. 3, Supplement 18, 63A.

Niedźwiedzki G. 2005: A new find of dinosaur footprints in the Upper Triassic of the Tatra Mountains, southern Poland (Nowe znalezisko śladów dinozaurów w górnym triasie Tatr). Przegląd Geologiczny 53, 410–413 (in Polish).

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405