Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Perloočky (Cladocera) malých stojatých vôd mestských parkov

Water fleas (Cladocera) of small ponds in city parks

Perloočky predstavujú významnú súčasť spoločenstva zooplanktónu stojatých vôd. V ich spoločenstve nájdeme viaceré vzácne druhy, avšak aj na naše územie prenikajú mnohé nepôvodné druhy, ktoré tu našli vhodné podmienky pre život a ďalej sa šíria. Cieľom bakalárskej práce bude zistiť druhovú diverzitu a dominanciu taxónov perloočiek vybraných pondov nachádzajúcich sa v kultivovaných polo-prírodných zónach a parkoch miest.

Kľúčové slová: Cladocera, pond, diverzita, dominancia, urbánny ekosystém

Literatúra:

Florescu, L. I., Moldoveanu, M. M., Catană, R. D., Păceșilă, I., Dumitrache, A., Gavrilidis, A. A., & Iojă, C. I. (2022). Assessing the effects of phytoplankton structure on zooplankton communities in different types of urban lakes. Diversity, 14(3), 231.

Hudec, I. (1991). Vyskyt a biologia druhov rodu Daphnia, podrod Daphnia (Cladocera: Daphniidae) na Slovensku 3. Cast: D. galeata, D. cucullata. Biologia, 46, 129-138.

Hudec, I., & Illyová, M. (2017). Rhynchotalona falcata (Crustacea: Anomopoda: Chydoridae): First recording in Slovakia with notes on its distribution and biology. Biologia, 72(12), 1475-1479.

Illyová, M. (2000). Planktonické kôrovce (Crustacea) Štrkoveckého jazera v Bratislave. Folia faunistica Slovaca, 5, 81-85.

Illyová, M. (2012). Zooplanktón štrkoviskových jazier na Borskej nížine. Folia Faunistica Slovaca, 17(1), 81-90.

Mimouni, E. A., Pinel-Alloul, B., & Beisner, B. E. (2015). Assessing aquatic biodiversity of zooplankton communities in an urban landscape. Urban Ecosystems, 18, 1353-1372.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405