Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. 

Morfologická analýza populácii býčka rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris) pochádzajúcich z povodia Váhu

Morphological analysis of the tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) populations originating from the River Váh basin

Býčko rúrkonosý je pionierskym druhom, ktorý bol na počiatku masívneho šírenia Ponto-Kaspických druhov býčkov proti prúdu Dunaja a do celej Európy a je považovaný za jeden z najrozšírenejších nepôvodných/inváznych druhov rýb v európskych sladkovodných ekosystémoch. Zdá sa, že jedným z dôvodov jeho úspechu je jeho celková biologická plasticita, ktorá predurčuje tento druh k úspechu v nových oblastiach.

V súčasnosti sa býčko rúrkonosý rozširuje aj mimo povodia rieky Dunaj, postupuje na sever a proti prúdu riek, pričom dosahuje aj vyššie nadmorské výšky. To naznačuje, že býčko rúrkonosý si zaslúži pozornosť aj dve storočia od začiatku jeho invázie.

Cieľom bakalárskej práce je zosumarizovanie doterajších poznatkov o ekomorfológii býčka rúrkonosého najmä z nepôvodných lokalít jeho výskytu. Cieľom bakalárskej práce je tiež analýza vonkajšieho tvaru tela vybraných populácií býčka rúrkonosého pochádzajúcich z povodia Váhu.

 

Kľúčové slová: býčko rúrkonosý, morfometria, fenotypová plasticita, dynamika rozšírenia

Literatúra:

Slovák Švolíková, K., Števove, B., Križek, P., Mosna, P., Fedorčák, J., & Kováč, V. (2021). Tubenose goby–a discreet invader from the past goes higher. Journal of Vertebrate Biology, 70(4), 21042-1.

JAKUBČINOVÁ, K., P. SIMONOVIĆ, B. ŠTEVOVE, J. ČANAK ATLAGIĆ a V. KOVÁČ, 2017. What can morphology tell us about ecology of four invasive goby species? Journal of Fish Biology. 90(5), 1999-2019.

JAKUBČINOVÁ, K., D. HARUŠTIAKOVÁ, B. ŠTEVOVE, K. ŠVOLÍKOVÁ, J. MAKOVINSKÁ a V. KOVÁČ, 2018. Distribution patterns and potential for further spread of three invasive fish species (Neogobius melanostomus, Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva) in Slovakia. Aquatic Invasions. 13(4), 513-524.

Brandner J., Cerwenka A.F., Schliewen U.K., Geist J. 2013. Bigger is better: characteristics of round gobies forming an invasion front in the Danube River. PLoS ONE, 8(9): e73036. doi.org/10.1371/journal.pone.0073036

Kocovsky, P. M., Tallman, J. A., Jude, D. J., Murphy, D. M., Brown, J. E., & Stepien, C. A. (2011). Expansion of tubenose gobies Proterorhinus semilunaris into western Lake Erie and potential effects on native species. Biological Invasions, 13, 2775–2784. https://doi.org/10.1007/s1053 0-011-9962-5

Grabowska, J., Pietraszewski, D., & Ondračková, M. (2008). Tubenose goby Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) has joined three other Ponto-Caspian gobies in the Vistula River (Poland). Aquatic Invasions, 3(2), 261–265. doi:10.3391/ai.2008.3.2.20

Ramler, D. & Keckeis, H. 2019. Occurrence of non‐native fishes in the Danube east of Vienna (Austria) and potential interactions of invasive gobiids with native fishes. Journal of Applied Ichthyology, 35(4), 850–862. doi:10.1111/jai.13916


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405