Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. 

Metódy stanovovania plodnosti u rôznych druhov bezstavovcov

Methods of determining fecundity in different species of invertebrates

Fenotypová plasticita je široko rozšírený fenomén, ktorý umožňuje organizmom lepšie sa prispôsobiť meniacim podmienkam prostredia. U organizmu vyznačujúcom sa určitou mierou plasticity môže stres vyvolať zmenu fenotypu, čím sa organizmus stáva lepšie adaptovaným na nové podmienky v biotope. Zmeny v životných prejavoch, ako napríklad alokácia zdrojov do somatického rastu a reprodukcie, sú reverzibilné a dejú sa zväčša rýchlo. Ukazuje sa, že miera fenotypovej plasticity a rýchlosť odozvy organizmu na zmenu podmienok prostredia sú kľúčové pre úspešné invázne organizmy. Fenotypovú platicitu možno skúmať prostredníctvom analyzovania kvantifikovateľných reprodukčných parametrov.

Cieľom práce je zosumarizovať doterajšie poznatky o metódach a ich úspešnosti pri stanovovaní reprodukčných parametrov u rôznych skupín bezstavovcov.

Kľúčové slová: biologické invázie, fenotypová plasticita, bezstavovce, reprodukčné parametre

Literatúra:

Foucaud, J., Moreno, C., Pascual, M., Rezende, E. L., Castaneda, L. E., Gibert, P., & Mery, F., 2016. Introduced Drosophila subobscura populations perform better than native populations during an oviposition choice task due to increased fecundity but similar learning ability. Ecology and Evolution, 6(6), 1725-1736.

Hodin, J., & Riddiford, L. M., 2000. Different mechanisms underlie phenotypic plasticity and interspecific variation for a reproductive character in drosophilids (Insecta: Diptera). Evolution, 54(5), 1638-1653.

Jänes, H., Kotta, J., & Herkül, K., 2015. High fecundity and predation pressure of the invasive Gammarus tigrinus cause decline of indigenous gammarids. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 165, 185-189.

Niu, H., Zhao, L., & Sun, J., 2013. Phenotypic plasticity of reproductive traits in response to food availability in invasive and native species of nematode. Biological Invasions, 15, 1407-1415.

Pechenik, J. A., Diederich, C. M., Browman, H. I., & Jelmert, A., 2017. Fecundity of the invasive marine gastropod Crepidula fornicata near the current northern extreme of its range. Invertebrate Biology, 136(4), 394-402.

Quell, F., Schratzberger, M., Beauchard, O., Bruggeman, J., & Webb, T., 2021. Biological trait profiles discriminate between native and non-indigenous marine invertebrates. Aquatic Invasions, 16(4), 571-600.

Whitman, D.W., Agrawal, A.A., 2009. What is Phenotypic Plasticity and Why is it Important. In: Whitman, D.W., Ananthakrishna, T.N., (eds) Phenotypic Plasticity of Insects: Mechanisms and Consequences, Science Publishers, Inc: Enfield, N.H., 1-36.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405