Vedúci: Ing. Jiří Křišťan, PhD. 

História, rozšírenie a druhové migrácie rýb radu Acipenseriformes

History, distribution and species migration of the order Acipenseriformes

Rad jeseterotvaré (Acipenseriformes) je skupina veľkých a dlhovekých chrubkokostnatých rýb. Jedná sa prevažne o diadrómne, ale aj sladkovodné ryby Eurázie a Severnej Ameriky. Delí sa na tri čeľade: vyhynutá Chondrosteidae a dve recentné Acipenseridae a Polyodontidae, z ktorých prvá žije v Eurázii a Severnej Amerike a druhá len v Severnej Amerike. V súčasnosti tieto dve čeľade zahŕňajú 25 druhov, z ktorých je 5 pôvodných na Slovensku. Jeseterotvaré patria medzi hospodársky najcennejšie druhy, ktoré boli oddávna lovené. V dôsledku racionálneho lovu a ďalších antropických vplyvov sa areál rozšírenia všetkých druhov výrazne zmenšil, čím sa niektoré druhy stali ohrozené, prípadne až kriticky ohrozené. Ciele práce: 1. spracovať literárny prehľad o historickom a aktuálnom rozšírení a ekologických nárokoch zástupcov radu jeseterotvaré, 2. poznatky o migráciách jednotlivých druhov usporiadať systematicky a schematicky, napr. kontinent-druh-povodie-migračné trasy-vzdialenosť- historicky vs. aktuálne.

Kľúčové slová: ryby, rozšírenie, diverzita, migrácie

Literatúra:

Baruš, V., Oliva, O., 1995. Mihulovci – Petromyzontes a ryby – Osteichthyeces. CENTA s.r.o., 623s.

Holčík, J., 1998. Ichtyológia. PRÍRODA a.s. 310s.

Bemis, W.E.; Findeis, E.K.; Grande, L., 2002. An overview of Acipenseriformes, Sturgeon Biodiversity and Conservation, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, vol. 17, pp. 25–71, doi:10.1007/0-306-46854-9_4, ISBN 978-0-7923-4517-6

Shen, Y., Yang, N., Liu, Z., 2020. Phylogenetic perspective on the relationships and evolutionary history of the Acipenseriformes. Genomics, 112, no. 5, s. 3511–3517. DOI 10.1016/j.ygeno.2020.02.017

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405