Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Biotická homogenizácia – aktuálny fenomén v prírodných spoločenstvách

Biotic Homogenization – Hot Problem in Natural Communities

Biotická homogenizácia je proces, pri ktorom invázie a vymieranie druhov zvyšujú genetickú, taxonomickú alebo funkčnú podobnosť spoločenstiev v časopriestorovom rozmere určitého územia alebo regiónu (Olden 2008). Za posledné štvrťstoročie výrazným spôsobom narástol záujem o štúdium biotickej homogenizácie jednak naprieč taxonomickými skupinami, a zároveň aj geografickými regiónmi sveta. Súbežne so zvýšenou kvantifikáciou biotickej homogenizácie pokračuje objasňovanie významných ekologických, evolučných a socio-ekonomických dôsledkov tohto javu. Biotická homogenizácia je tak aktuálne považovaná za jednu z najvýznamnejších foriem biotického ochudobňovania na celom svete s potenciálom dalšieho zväčšovania v dôsledku nárastu antropogénnych tlakov vyvolaných rastúcou ľudskou populáciou. Cieľom bakalárskej práce preto bude priniesť aktuálne poznatky o homogenizácii spoločenstiev z rôznych regiónov sveta a charakterizovať jej dosah na komplexitu prírodných ekosystémov.

Kľúčové slová: diverzita, podobnosť, trendy, invázie, vymieranie

Literatúra:

Olden J. D (2008). Biotic Homogenization. In: Encyclopedia of Life Sciences (ELS). John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. DOI: 10.1002/9780470015902.a0020471

Olden J. D., Poff N. L. (2003). Toward a mechanistic understand-ing and prediction of biotic homogenization. American Naturalist 162: 442–460.

Olden J. D., Poff N. L., Douglas M. R., Douglas M. E., Fausch K. D. (2004). Ecological and evolutionary consequences of biotic homogenization. Trends in Ecology & Evolution 19/ 1: 18-24.

McKinney M. L., Lockwood J. L. (1999). Biotic homogenization: a few winners replacing many losers in the next mass extinction. Trends in Ecology and Evolution 14: 450–45.

Barboza F. R., Ito M., Franz M. (2018). Biodiversity and the Functioning of Ecosystems in the Age of Global Change: Integrating Knowledge Across Scales. In: Jungblut S., Liebich V., Bode M. (eds) YOUMARES 8 – Oceans Across Boundaries: Learning from each other. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93284-2_12

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405