Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Biológia býčka rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris) z povodia rieky Dunaj

Biology of tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) from Danube River basin

Býčko rúrkonosý je relatívne malý druh ryby s maximálnou dĺžkou tela 12,7 cm a bentickým spôsobom života. V nových biotopoch dokáže rýchlo vytvoriť početnú populáciu, čím ovplyvňuje pôvodné spoločenstvá a konkuruje im, či už v rámci potravných zdrojov alebo priestoru. Predpokladá sa, že predstavuje pioniersky druh, keďže jeho rozširovanie prebiehalo skôr, ako rozširovanie ďalších Ponto-Kaspických druhov, a teda ako prvý kolonizuje nové územia. Kvôli tomu vzniká záujem o zistenie potenciálneho vplyvu na pôvodné druhy a ekosystém. Predpokladá sa, že ak dôjde k príchodu ďalších druhov čeľade je zodpovedný za zvýšenú zraniteľnosť invadovaných oblastí (napr. vďaka vplyvu tzv. „hypotézy invázneho prehriatia“). Preto je hlavným cieľom predkladanej práce analyzovať životné stratégie býčka rúrkonosého a vyhodnotiť jeho invázny potenciál. Na dosiahnutie hlavného cieľa je nevyhnutné naplnenie čiastkových cieľov a to konkrétne 1. analýzu reprodukčných parametrov a 2. analýzu morfologickej variability.

Kľúčové slová: býčko rúrkonosý, životné stratégie, reprodukčné parametre, morfologická variabilita

Literatúra:

Baruš, V., Oliva, O., (eds). 1995. Mihulovci – Petromyzontes a ryby – Osteichtyes. Fauna ČR a SR. Praha : Academia. 430 – 434

Copp, G.,H., and Peňáz, M. 1988. Ecology of fish spawning and nursery zones in the flood plain, using a new sampling approach. Hydrobiologia 169: 209 – 224.

Hauer, W. 2013. Proterorhinus marmoratus. http://www.hauer-naturfoto.at
Jude, J. D., Reider, H. R., Smith, R. G. 1992. Establishment of Gobiidae in the Great Lakes Basin. Candian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 49(2): 416 – 421

Jurajda, P., Černý, J., Polačik, M., Valová, Z., Janáč, M., Blažek, R., Ondráčková, M. 2005. The recent distribution and abundance of non – native Neogobius fishes in the Slovak section of the River Danube. Journal of Applied Ichtyology. 21: 319 – 323

Mombaerts, M., Verreycken, H., Volckaert, M. A. F., Hyuse, T. 2014. The invasive round goby Neogobius melanostomus and tubenose goby Proterorhinus semilunaris: two introduction routes to Belgium. Aquatic Invasions. 9(3): 305 – 314

Naseka, A., Boldyrev, V., Bogutskaya, N. and Delitsyn, V. 2005. New data on the historical and expanded range of Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) (Teleostei: Gobiidae) in eastern Europe. Journal of Applied Ichthyology. 21(4): 300 – 305.

Záhorská, E., Švolíková, K., Kováč, V. 2013. Do invasive populations of topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva, Temminck and Schlegel) from disturbed and undisturbed habitats follow different life – histories? International Review of Hydrobiology. 98(2): 61 – 70

Záhorská, E., Kováč, V., Falka, I., Beyer, K., Katina, S., Copp, G.H., Gozlan R.E. 2009. Morphological variability of the Asiatic cyprinid, topmouth gudgeon Pseudorasbora parva, in its introduced European range. Journal of Fish Biology. 74: 167–185

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405