Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území mesta Bratislavy vzhľadom na vybrané faktory prostredia

Vyučujúce: Kristína Švolíková, Barbora Števove

 

Cieľ:

  1. Vyhodnotiť populačnú dynamiku porastov rodu Fallopia vzhľadom na vybrané environmentálne faktory.
  2. Vyhodnotiť vhodnosť klimatických podmienok na území strednej Európy pre vybrané druhy inváznych rastlín.

Metódy:

Populačná dynamika bude skúmaná na vybraných lokalitách v Karlovej Vsi a Petržalke. V skúmaných porastoch bude vytýčená plocha 2 m2, na ktorej prebehnú terénne merania (počet jedincov na ploche, priemerná výška porastov, priemerný počet internódií na jednu rastlinu, priemerný počet bočných konárov na rastlinu). Pri hodnotení populačnej dynamiky budú zaznamenané environmentálne faktory ako prítomnosť konkurenčných druhov rastlín, zatienenie, teplota, vlhkosť a pôdne pomery (napr. pH, kvalita a zloženie substrátu).

Vyhodnotenie:

Vyhodnotiť vplyv vybraný environmentálnych faktorov na populačnú dynamiku sledovaných porastov rodu Fallopia na vybraných lokalitách. Jednotlivé lokality budú vzájomne porovnané. Na zistenie štatistických rozdielov bude použitý program STATISTICA 7.

Okrem toho sa vyhodnotí vhodnosť klimatických podmienok na území strednej Európy pre vybrané druhy inváznych rastlín pomocou  programu CLIMATCH, alebo iného vhodného programu.

Získané poznatky budú diskutované a spracované v podobe prezentácie.

Počas celodenného lejaku náhradná téma: Vyhodnocovanie rizika biologickej invázie (risk assesment) zástupcov rodu Elodea na území Slovenska, prostredníctvom nástroja ASISK.

Pomôcky nevyhnutné v teréne:

Primerané oblečenie aj do dažďa, písacie potreby, zápisník, fotoaparát (aspoň jeden v skupine) a ochranné rukavice. Ďalšie pomôcky (určovacie kľúče, krajčírske a výsuvné metre, mačeta, špagát a GPS, rukavice) prinesú vyučujúci. Na spracovanie výsledkov a prípravu prezentácie je potrebný notebook (minimálne jeden v skupine). Alergici, ktorý sa chcú témy zúčastniť si so sebou vezmú svoje lieky.

Stiahnuť v docx: Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území mesta Bratislavy vzhľadom na vybrané faktory prostredia


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405