Exkurzie organizujeme v rámci predmetov Exkurzia Ekosystémy Zeme a Biotopy Európy. Okrem toho do výuky zaraďujeme aj jarné a jesenné jedno- alebo viacdňové exkurzie po Slovensku, spojené s prednáškami odborníkov a pobytom v prírode. Informácie uverejňujeme priebežne na stránke. Aktuálne je  v ponuke:

Exkurzia Biotopy Európy 2017 – Dunajská Delta

V prípade, že sa chcete prihlásiť a/alebo máte ďalšie otázky k programu, vybaveniu, podmienkam na mieste kontaktujte: derka@fns.uniba.sk, tel. 02/60296478,
mob. 0908 279 486, alebo osobne na PriF UK miestnosť B2 -405.

Fotografie z už uskutočnených exkurzií nájdete v našej Fotogalérii.