Monthly Archives: August 2018

Chráňme povodie Vydrice

Dávame do pozornosti iniciatívu “Chráňme povodie Vydrice”, ktorá si dáva za cieľ vyhlásiť túto riečku za prírodnú rezerváciu: Facebook – https://www.facebook.com/chranmepovodievydrice Stránka – http://www.chranmepovodievydrice.sk/ Elektronická petícia – https://www.peticie.com/chranmepovodievydrice Video s Jurajom Lukáčom  – https://www.facebook.com/ChranmePovodieVydrice/videos/284400502326303/ Share

Posted in Uncategorized | Leave a comment