Monthly Archives: March 2018

Jarná exkurzia do Bielych Karpát

Pozývame Vás na ďalšiu ekologickú exkurziu. Tentokrát zamierime na slovensko-moravské pomedzie do Bielych Karpát. Pre túto oblasť je typická zachovalá kultúrno-prírodná krajina, ktorú tvorí pestrá mozaika polí, lúk, ovocných sadov a lesov. Miestnu scenériu dotvárajú majestátne Vršatské či Lednické bralá so zrúcaninami … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prednáška Ekologického krúžku

Pozývame vás na prvú prednášku Ekologického krúžku v tomto semestri! Share

Posted in Uncategorized | Leave a comment