Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Vplyv vodných nádrží na riečne ekosystémy

Impact of dams on river ecosystems

Vodné nádrže sa budujú s rôznym účelom, často v súvislosti s výstavbou vodných elektrární. Vodné elektrárne sú často uvádzané ako zdroj energie šetrný k životnému prostrediu, čo vedie k boomu ich výstavby hlavne v rozvojových krajinách. V rozvinutých krajinách bola väčšina vhodných miest na ich výstavbu už využitá a skôr pozorujeme trend ich odstraňovania.  Vplyv týchto stavieb na biotické aj abiotické faktory vodného prostredia a následne na vodné organizmy závisí od typu stavby, parametrov nádrže, jej účelu, spôsobu prevádzky a geografickej oblasti, v ktorej sa nádrž nachádza. Hlavným cieľom práce bude spracovať literárny prehľad vplyvu vodných nádrží spojených s vodnými elektrárňami na riečny ekosystém.

Ciele:

  1. spracovať literárny prehľad o vplyve vodných nádrží na riečne ekosystémy

Kľúčové slová: riečne diskontinuum, environmentálne faktory, diverzita, biota

Literatúra:

Carpenter, S.R., Stanley, E.H., Zanden M.J.V. (2011). State of the world’s freshwater ecosystems: Physical, chemical, and biological changes Anuual Review of the Environment and Resources, 36, 75- 99.

Bunn, S.E., Arthington ,A.H. (2002).  Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes for aquatic biodiversity Environmental Management 30, 493-507.

Eisenhauer, N., Bonn, A., & Guerra, C. A. (2019). Recognizing the quiet extinction of invertebrates. Nature communications, 10(1), 50.

Kokavec, I., Navara, T., Beracko, P., Derka, T., Handanovičová, I., Rúfusová, A., Vráblová, Z., Lánczos, T., Illyová, M., & Šporka, F. (2017). Downstream effect of a pumped-storage hydropower plant on river habitat conditions and benthic life – a case study. Biologia, 72(6), 652-670.

Krno,  I.,  Tirjaková,  E.,  Bulánková,  E.,  Halgoš, J., Šporka, F., Derka, T., Lukáš, J. (2002). Vplyv vodnej nádrže na štruktúru zoobentosu Turca. Matthias Belivs Univ Proc 2002, 2, Suppl. 1: 107-121.

Sánchez-Bayo, F., & Wyckhuys, K. A. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological conservation, 232, 8-27.

Stanford, J. A., & Ward, J. V. (2001). Revisiting the serial discontinuity concept. Regulated Rivers: Research & Management, 17(4‐5), 303-310.

Zwick, P. 1992. Stream habitat fragmentation – a threat to biodiversity. Biodiversity and Conservation, 1: 80-97.

Elektronické zdroje:

https://www.seas.sk/vodna-elektraren


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405