Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Vplyv vodných nádrží na biodiverzitu potokov a riek

Impact of reservoirs on the biodiversity of streams and rivers

Vodné nádrže spôsobujú narušenie prirodzenej štruktúry vodných organizmov v rôznej miere. Na jednej strane sú ich efekty faktorom poklesu citlivejších druhov, na druhej strane vytvárajú vhodné podmienky pre mnoho iných, často nepôvodných a inváznych druhov. Cieľom práce bude vytvoriť prehľad o týchto zmenách biodiverzity  v súvislosti s environmentálnymi zmenami pod nádržami a v nich. V rámci témy bude praktická časť zameraná na vyhodnotenie efektu vodnej nádrže na druhové spektrum makrozoobentosu porovnaním lokality nad nádržou a pod nádržou.

Hlavný cieľ :

Vytvoriť literárny prehľad o efektoch rôznych typov vodných nádrží na druhovú diverzitu vodných organizmov.

Vyhodnotiť vplyv vybranej vodnej nádrže na štruktúru spoločenstva bentických bezstavovcov.

 

Kľúčové slová: lotické biotopy, priečna bariéra, pozdĺžne diskontinuum, bentické bezstavovce

Literatúra:

Svitok, M., & Novikmec, M. (2014). Vplyv malej vodnej elektrárne na ekosystém podhorského toku. Technická univerzita vo Zvolene, 97.

Principe, R. E. (2010). Ecological effects of small dams on benthic macroinvertebrate communities of mountain streams (Córdoba, Argentina). In Annales de Limnologie-International Journal of Limnology (Vol. 46, No. 2, pp. 77-91). EDP Sciences.

Camargo, J. A., Alonso, A., & De la Puente, M. (2005). Eutrophication downstream from small reservoirs in mountain rivers of Central Spain. Water Research, 39(14), 3376-3384.

Martínez, A., Larrañaga, A., Basaguren, A., Pérez, J., Mendoza-Lera, C., & Pozo, J. (2013). Stream regulation by small dams affects benthic macroinvertebrate communities: from structural changes to functional implications. Hydrobiologia, 711(1), 31-42.

Jesus, T., Formigo, N., Santos, P., & Tavares, G. R. (2004). Impact evaluation of the Vila Viçosa small hydroelectric power plant (Portugal) on the water quality and on the dynamics of the benthic macroinvertebrate communities of the Ardena river. Limnetica, 23(3-4), 241-255.

Cortes, R. M. V., Ferreira, M. T., Oliveira, S. V., & Godinho, F. (1998). Contrasting impact of small dams on the macroinvertebrates of two Iberian mountain rivers. Hydrobiologia, 389(1-3), 51.

Vannote R.L., Minshall G.W., Cummins K.W., Sedell J.R. & Cushing C.E. 1980. The river continuum concept. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37 (1): 130–137.

Ward J.V. & Stanford J.A. 1983. The serial discontinuity concept of lotic ecosystems, pp. 29–42. In: Fontaine T.D. & Bartell S.M. (eds), Dynamics of Lotic Ecosystems, Ann Arbor Science Publishers, Ann Arbor, Michigan, 512 pp.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405