Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD.

Rozdiely v miere kontaminácie mikroplastami u organizmov patriacich do rôznych potravných skupín

Differences in the level of microplastic contamination in organisms belonging to different food groups

Dlhodobo ignorovaná otázka znečistenia vodných ekosystémov plastami sa momentálne považuje za vážnu hrozbu pre životné prostredie. Plasty patria medzi dôležité znečisťujúce látky v morskom aj sladkovodnom prostredí. Mikroplasty, pochádzajúce z väčších plastov alebo zámerne vyrobené ako malé častice, sa môžu ľahko transportovať a môžu mať rôzny vplyv na životné prostredie. Primárne riziko, ktoré je spojené s vstupom mikroplastov do vodného prostredia je ich ľahká dostupnosť pre vodné organizmy. Prijímanie malých čiastočiek plastu v potrave bolo zaznamenané u viacerých organizmov z rôznych trofických úrovní. Úroveň lokálneho znečistenia mikroplastami ako aj stratégia kŕmenia organizmov môžu byť dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi príjem plastov.

Ciele: Prostredníctvom literárnej rešerše identifikovať, ktoré organizmy bentických bezstavovcov a rýb podľa typu príjmu potravy sú najviac ohrozené kontamináciou mikroplastami.
Kľúčové slová: mikroplasty, sladkovodné ekosystémy, ryby, bentické bezstavovce

Literatúra:

Wagner et al 2014: Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know. Environmental Sciences Europe, 26:12

Wagner and Lambert Freshwater Microplastics. Emerging Environmental Contaminants? Springer, Heidelberg.

Eerkes-Medrano et al. 2015: Microplastics in freshwater systems: A review of the emerging threats, identification of knowledge gaps and prioritisation of research needs. Water research 75, 63-82

Pinheiro et al. 2017: Occurrence and Impacts of Microplastics in Freshwater Fish. J Aquac Mar Biol 5(6): 00138

McNeish et al. 2018: Microplastic in riverine fish is connected to species traits. Scientific REPOrTS 8:11639


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405