Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Podenky rodu Cloeodes (Ephemeroptera, Baetidae) Guyanskej vysočiny (Venezuela)

Mayflies of the genus Cloeodes (Ephemeroptera, Baetidae) in Guiana highlands (Venezuela)

Rad podeniek (Ephemeroptera) je malou, takmer kozmopolitnou, skupinou hemimetabólneho hmyzu, zahŕňajúcou v Južnej Amerike 14 čeľadí, cez 100 rodov a viac ako 450 druhov. Jednou z veľmi málo preskúmaných oblastí Južnej Ameriky sú stolové hory, nazývané tepui. Sú to izolované skalnaté masívy, týčiace sa nad okolitú krajinu niekedy až 1000 m vysokými kolmými stenami. Predstavujú najpozoruhodnejšiu geomorfologickú črtu Guyanskej oblasti, rozprestierajúcej sa v severnej časti Južnej Ameriky na území južnej Venezuely, severnej Brazílie a Guyany. Vrcholové plošiny stolových hôr Guayanskej oblasti s výškou nad 1500 m n. m. tvoria diskontinuálnu biogeografickú oblasť Pantepui, výnimočnú vysokým stupňom endemizmu flóry a fauny. Poznanie podeniek Pantepui je kvôli ťažkej dostupnosti lokalít veľmi neúplné. Zaznamenaní boli zástupcovia 14 rodov z 3 čeľadí podeniek, medzi nimi 3 neopísané druhy rodu Cloeodes. Cloeodes má široké pantropické rozšírenie, v Južnej Amerike je známych 17 druhov.

Ciele:

  1. Spracovať literárny prehľad o podenkách Pantepui a o rode Cloeodes
  2. Odlíšiť druhy rodu Cloeodes z Pantepui pomocou vybraných mitochondriálnych (napr. COI, 16S) a jadrových (molekulárnych markerov (napr. PEPCK, EF-1a, wg, 18S).
  3. Zdokumentovať morfologické odlišnosti medzi molekulárne identifikovanými taxónmi

Kľúčové slová: podenky, Baetidae, Pantepui, Neotropická oblasť

Literatúra:

Aubrecht, R., Barrio-Amorós, C.L., Breure, A.S.H., Brewer-Carías, C., Derka, T., Fuentes-Ramos, O.A., Gregor, M., Kodada, J., Kováčik, Ľ., Lánczos, T., Lee, N.M., Liščák, P., Schlögl, J., Šmída, B., Vlček, L., 2012. Venezuelan tepuis: Their caves and biota. Acta Geologica Slovaca– Monograph, Comenius University, Bratislava.

Derka, T., Nieto, C., Svitok, M., 2012. Mayflies (Ephemeroptera) of the Pantepui biogeographical province. Boletín de la Asociación Española de Entomología 36 (1–2), 119–135.

Derka T., Zamora-Muñoz C. & Tierno de Figueroa J. M., 2019. Aquatic insects. p. 167-192, In: Rull V., Vegas-Vellarúbia T., Huber O., Señaris C. (Eds.). Biodiversity of Pantepui. The Pristine “Lost World” of the Neotropical Guiana Highlands. Elsevier-Academic Press, London, 470 pp. ISBN 978-0-12815-591-2.

Domínguez, E., Molineri, C., Pescador, M.L., Hubbard, M.D., Nieto, C., 2006. Ephemeroptera of South America. In: Adis, J., Arias, J.R., Rueda-Delgado, G., Wantzen, K.M. (Eds.), Aquatic Biodiversity in Latin America (ABLA). Vol. 2. Pensoft, Sofia-Moscow.

Nieto, C., Emmerich, D., 2011. Three new species of the genus Cloeodes Traver  (Ephemeroptera: Baetidae) from Uruguay. Zootaxa 2996, 57–65.

Salles, F.F., Gattolliat, J.-L., Sartori, M., 2016a. Phylogenetic analyses of Cloeodes Traver and related genera (Ephemeroptera: Baetidae). Systematic Entomology 41, 93–111.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405