Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Podenky (Ephemeroptera) krasových vyvieračiek Západných Karpát

Mayflies (Ephemeroptera) of carst springs in Western Carpathians

Krasové územia predstavujú s rozlohou vyše 2700 km2 významnú súčasť takmer všetkých geomorfologických celkov Západných Karpát. Vyznačujú sa prítomnosťou veľkého množstva krasových prameňov (vyvieračiek), ktoré predstavujú síce plošne malé ale druhovo bohaté a ekologicky významné habitaty. Larvy podeniek predstavujú významnú zložku spoločenstiev bentických bezstavovcov vodných tokov, avšak diverzita ich spoločenstiev je v krasových vyvieračkách spravidla nízka. Napriek tomu, že na území Strednej Európy sa nevyskytujú typicky krenobiontné druhy podeniek, v pramenných habitatoch sa pravidelne vyskytujú taxóny, ktoré osídľujú najmä horné úseky vodných tokov. Výskyt týchto druhov v stabilnom prostredí krasových prameňov je spojený so zmenami v životných cykloch, ktoré boli predmetom výskumu aj na území Západných Karpát.

Ciele:

  1. Spracovať literárny prehľad o spoločenstvách podeniek krasových vyvieračiek
  2. Spracovať literárny prehľad o faktoroch formujúcich tieto spoločenstvá
  3. V praktickej časti identifikovať materiál podeniek z vybraných krasových vyvieračiek Západných Karpát a získané výsledky porovnať s doteraz známymi spoločenstvami podeniek krasových vyvieračiek Západných Karpát

Kľúčové slová: vodný hmyz, spoločenstvo, environmentálne faktory, diverzita

Literatúra:

BAUERNFEIND, E. & HUMPESCH, U. H. 2001. Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. Naturhistorischen Museums, Wien, 239 pp.

BAUERNFEIND, E. & SOLDÁN, T. 2012. The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). Apollo Books, Ollerup, 781 pp.

BERACKO, P. & REVAJOVÁ, A. 2019. Benthic life in karst spring—The life cycle and secondary production of benthic macroinvertebrates under the effects of constant water temperature. Limnologica 74: 51-60.

BOTTOVÁ, K. & DERKA, T. 2013. Life cycle and secondary production of mayflies and stoneflies in a karstic spring in the West Carpathians. Annales Zoologici Fennici 50: 176-188.

BOTTOVÁ K., DERKA T. & SVITOK, M. 2013: Population dynamics of mayflies in a constant temperature spring stream in West Carpathians. Limnologica 43(6): 469-474.

CANTONATI, M., FUREDER R. L., GERECKE, R., JUTTNER, I. & COX, E. J. 2012. Crenic habitats, hotspots for freshwater biodiversity conservation: toward an understanding of their ecology. Freshwater Science 31(2): 463-480.

CÍBIK, J., BERACKO, P. & DERKA, T. 2020. Spoločenstvá podeniek (Insecta: Ephemeroptera) krasových prameňov Západných Karpát. Entomofauna carpathica 32(1): 141-152.

CÍBIK, J., BERACKO, P., Krno, I, Lánczos, T., Navara, T.  & DERKA, T. 2021.  The taxonomical and functional diversity of three groups of aquatic insects in rheocrene karst springs are affected by different environmental factors. Limnologica 91 (2021) 125913. https://doi.org/10.1016/j.limno.2021.125913

CÍBIK, J., BERACKO, P., Bulánková, E., Čiamporová Zaťovičová, Z., Gregušová, K., Kodada, J., Krno, I., Mišíková Elexová, E., Navara, T., Rogánska, A., & DERKA, T. 2022.  Are springs hotspots of benthic invertebrate diversity? Biodiversity and conservation priority of rheocrene springs in the karst landscape. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst: 1–16. DOI: 10.1002/aqc.3802

SAVIĆ, A., DMITROVIĆ, D., & PESIĆ, V. 2017. Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera assemblages of karst springs in relation to some environmental factors: a case study in central Bosnia and Herzegovina. Turkish Journal of Zoology 41(1): 119-129.

VILENICA, M., BILIĆ, M., MIČETIĆ STANKOVIĆ, V. & KUČINIĆ, M. 2018. Mayfly ecological traits in a European karst spring: species, microhabitats and life histories. Community Ecology 19(3): 248-258.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405