Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Podenky (Ephemeroptera) Guyanskej vysočiny (Venezuela).

Mayflies (Ephemeroptera) in Guiana highlands (Venezuela)

Rad podeniek (Ephemeroptera) je malou, takmer kozmopolitnou, skupinou hemimetabólneho hmyzu, zahŕňajúcou v Južnej Amerike 14 čeľadí, cez 100 rodov a viac ako 450 druhov. Jednou z veľmi málo preskúmaných oblastí Južnej Ameriky sú stolové hory, nazývané tepui. Sú to izolované skalnaté masívy, týčiace sa nad okolitú krajinu niekedy až 1000 m vysokými kolmými stenami. Predstavujú najpozoruhodnejšiu geomorfologickú črtu Guyanskej oblasti, rozprestierajúcej sa v severnej časti Južnej Ameriky na území južnej Venezuely, severnej Brazílie a Guyany. Vrcholové plošiny stolových hôr Guayanskej oblasti s výškou nad 1500 m n. m. tvoria diskontinuálnu biogeografickú oblasť Pantepui, výnimočnú vysokým stupňom endemizmu flóry a fauny. Poznanie podeniek Pantepui je kvôli ťažkej dostupnosti lokalít veľmi neúplné. Zaznamenaní boli zástupcovia 14 rodov z 3 čeľadí podeniek, medzi nimi viaceré nové druhy a dokonca aj rod. Hoci aktuálna situácia vo Venezuele výrazne obmedzuje skúmanie podeniek priamo na mieste, v depozite školiteľa je uložené množstvo materiálu z vlastných zberov, ktorý môže vydať ešte neobjavené tajomstvá, napr. neopísané druhy. Cieľmi práce je:

  1. Spracovať literárny prehľad o podenkách Guyanskej vysočiny.
  2. Analyzovať materiál podeniek z Pantepui a priľahlých biotopov uložený v depozite školiteľa.
  3. Na základe analýzy materiálu a literárnych dát charakterizovať faunu podeniek jednotlivých stolových hôr.
  4. Charakterizovať habitaty obývané podenkami na stolových horách.

 

Kľúčové slová: vodný hmyz, Pantepui, Neotropická oblasť

Literatúra:

Aubrecht, R., Barrio-Amorós, C.L., Breure, A.S.H., Brewer-Carías, C., Derka, T., Fuentes-Ramos, O.A., Gregor, M., Kodada, J., Kováčik, Ľ., Lánczos, T., Lee, N.M., Liščák, P., Schlögl, J., Šmída, B., Vlček, L., 2012. Venezuelan tepuis: Their caves and biota. Acta Geologica Slovaca– Monograph, Comenius University, Bratislava.

Derka, T., Nieto, C., Svitok, M., 2012. Mayflies (Ephemeroptera) of the Pantepui biogeographical province. Boletín de la Asociación Española de Entomología 36 (1–2), 119–135.

Derka T., Zamora-Muñoz C. & Tierno de Figueroa J. M., 2019. Aquatic insects. p. 167-192, In: Rull V., Vegas-Vellarúbia T., Huber O., Señaris C. (Eds.). Biodiversity of Pantepui. The Pristine “Lost World” of the Neotropical Guiana Highlands. Elsevier-Academic Press, London, 470 pp. ISBN 978-0-12815-591-2.

Domínguez, E., Molineri, C., Pescador, M.L., Hubbard, M.D., Nieto, C., 2006. Ephemeroptera of South America. In: Adis, J., Arias, J.R., Rueda-Delgado, G., Wantzen, K.M. (Eds.), Aquatic Biodiversity in Latin America (ABLA). Vol. 2. Pensoft, Sofia-Moscow.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405