Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.
 
Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické a evolučné procesy na rôznych úrovniach - od molekulárnej, cez úroveň jedincov, populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po súčasnosť.
 
Čítať viac  
 
 

Články o výskume Andreja Čerňanského

Vo viacerých slovenských médiách sa v poslednej dobe objavili články o výskume fosílneho jaštera, na ktorom sa podieľal náš kolega Andrej Čerňanský:

https://zive.aktuality.sk/clanok/6ctxv0v/najmensi-dinosaurus-bol-v-skutocnosti-jaster-vieme-to-aj-vdaka-slovakovi/

https://tech.sme.sk/c/22682398/slovak-pomohol-vyvratit-objav-najmensieho-dinosaura.html

https://www.cas.sk/clanok/2541565/svet-obletela-sprava-o-objave-najmensieho-dinosaura-slovensky-vedec-to-vidi-inak-velky-zvrat/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Obhajoby diplomových prác

V utorok 1.6. sa od 9.30 uskutočnia obhajoby diplomových prác v študijnom programe Ekológia. Celý proces prebehne online formou v MS Teams, v prípade záujmu sa pripojíte tu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af4c8d55755a64fb8a1c567729d027646%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b365b94-ecb6-4d31-9031-1e94e773ed20&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Program obhajob (mená bez titulov):
9.30 -10.15 Diana Grechová: VPLYV ALTERNATÍVNEHO MANAŽMENTU MESTSKÝCH TRÁVNIKOV NA POČETNOSŤ A DIVERZITU OPEĽOVAČOV. Školiteľ: Marek Semelbauer, oponent: Henrich Kalivoda
10:15 -11:00 Alexandra Annamária Sabová: Mikroplasty v tráviacom trakte býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus z Dunaja.
Školiteľ: Vladimír Kováč, oponentka: Kristína Žitňanová
11:00 – 11:45 Kornélia Tuhrinová: ROZŠÍRENIE A GENETICKÁ VARIABILITA DRUHU Crenobia alpina (Turbellaria) VO VODNÝCH BIOTOPOCH (SUB)ALPÍNSKEHO PÁSMA TATIER.
Školiteľka: Zuzana Čiamporová Zaťovičová, Oponentka: Tatiana Kúdelová

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Monitoring inváznych komárov

Na Slovensku bol zaznamenaný invázny druh komára Aedes japonicus. Pomôžte našej kolegyni z Virologického ústavu SAV v jeho monitoringu:

Aedes japonicus-flyer-page-001

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tomáš Derka o komároch

Na stránkach CVTI si môžete prečítať rozhovor s Tomášom Derkom o biologickej regulácií komárov v Bratislave: https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/zivotne-prostredie/svrcky-stichli-pod-stromami-lezali-stovky-mrtvych-cmeliakov/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skutočná pravda o ekológii!

POZOR! Odhalili sme skutočnú pravdu o ekológií! Prečítajte si ju a zdieľajte, kým nezmažú!

ecominatiweb

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Andrej Čerňanský v Rádiu Regina

V sobotu 23.1.2021 bol hosťom relácie Panoráma v Rádiu Regina. Vypočuť si ho môžete v archíve:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11363/1497050

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tomáš Derka k znečisteniu rieky Slatina

Prečítajte si vyjadrenie Tomáša Derku k znečisteniu rieky Slatina na stránkach CVTI:

Prinesie pokuta 135 tisíc eur za znečisťovanie rieky Slatina prelom?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ohlasy na publikáciu v Science v médiách

Publikácia Andreja Čerňanského v časopise Science sa dostala aj do pozornosti slovenských médií. Pozrieť a prečítať si rozhovory s ním môžete na týchto stránkach:

https://www.ta3.com/clanok/1196589/studio-ta3-evolucny-biolog-a-paleontolog-a-cernansky-o-albanerpetontidoch.html

https://tech.sme.sk/c/22532023/slovensky-paleontolog-publikovat-v-casopise-science-je-ako-ziskat-stanley-cup.html

https://dennikn.sk/2141165/existenciu-vystrelovacieho-jazyka-posunuli-o-100-milionov-rokov-slovensky-vedec-publikoval-v-science/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Experiment s Tomášom Derkom

Pozrite si reláciu Experiment s Tomášom Derkom o výskume na stolových horách: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15377/241838#1784

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Publikácia Andreja Čerňanského v Science!

Nášmu kolegovi Andrejovi Čerňanskému sa podarilo dosiahnuť ďalší vedecký úspech, spolu s kolektívom autorov mu vyšiel článok na tému “Enigmatic amphibians in mid-Cretaceous amber were chameleon-like ballistic feeders” v novembrovom vydaní prestížneho časopisu Science. Celý článok si môžete prečítať tu: 10.1126@science.abb6005

science_andrej

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment