Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.
 
Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické a evolučné procesy na rôznych úrovniach - od molekulárnej, cez úroveň jedincov, populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po súčasnosť.
 
Čítať viac  
 
 

Článok o prof. Krnovi

Minulý rok nás navždy opustil náš kolega prof. Iľja Krno. Jeho život pekne v článku jeho brat Martin: https://noveslovo.sk/node/102948

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rozlúčka s prof. Iľjom Krnom

S obrovskou ľútosťou Vám oznamujeme, že v nedeľu nás nečakane opustil náš kolega, kamarát, koryfej, jeden z dlhoročných pilierov slovenskej limnológie Iľja Krno. Posledná rozlúčka bude v pondelok 25.10. o 16:15 v krematóriu v Bratislave.

Ilja parte

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Článok o úbytku vtákov

Prečítajte si zaujímavý článok o úbytku vtákov v poľnohospodárskej krajine, v ktorom účinkujú aj členovia našej katedry:

Eurodotacie_vyhanaju_vtaky_z_poli_DennikN_2021_10

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jesenná ekologická exkurzia 2021

Vážení študenti a študentky ekológie, s radosťou vás po dvojročnej pauze pozývame na tradičnú jesennú exkurziu organizovanú našou katedrou. Tentokrát sa vyberieme od 21. do 24. októbra za krásami Bošáckej doline v Bielych Karpatoch:

binary comment

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nové skriptá Andreja Čerňanského

Vážení (nielen) študenti,

nové skriptá “KLIMATICKÉ ZMENY V KENOZOIKU A ICH VPLYV NA EVOLÚCIU FAUNY SO ZAMERANÍM NA ŠUPINATÉ PLAZY” od Andreja Čerňanského si môžete voľne stiahnuť v PDF kliknutím na odkaz: Čerňanský Klimatické zmeny v Kenozoiku

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Terénne práce z ekológie 2021

Terénne práce z ekológie sa uskutočnia v termíne 16. až 20. 8. 2021 v Bratislave a okolí. Na stráne www.ekologiauk.sk nájdete linky na projekty, ktoré sme pre vás pripravili. Na projektoch budete pracovať po skupinách obsahujúcich asi 10 študentov. Terénne práce začnú v pondelok 16.8. o 9.30 v Devíne na Slovanskom nábreží, kde sa stretneme pri reštaurácii U Srnčíka. Prvý deň bude venovaný aplikácii ekológie v ochrane prírody. Na exkurzii na Devínske rameno Dunaja a na Devínsku Kobylu nám budú prezentované projekty ochranárskej mimovládky BROZ https://broz.sk/. Ukončenie programu v pondelok predpokladáme do 14.00. Od utorka do štvrtka budete pracovať každý deň na inej téme. Témy, miesta a termíny stretnutí sa dozviete od vyučujúcich v pondelok. Štandardne práca prebieha tak, že dopoludnia pracujeme v teréne a popoludní v laboratóriu, resp. spracúvame nazbierané dáta. V piatok dopoludnia sa všetci zídeme na fakulte, kde budete po skupinách prezentovať výsledky vašej práce. Každá skupina bude prezentovať iba tému, ktorú bude riešiť vo štvrtok. Do prezentácie spracujete nielen vlastné výsledky, ale aj výsledky práce kolegov, ktorí na rovnakej téme pracovali v utorok a stredu.  Na prípravu prezentácií je určené štvrtkové odpoludnie, detaily doladíte s vyučujúcimi. Pre mimoriadnu situáciu sme sa rozhodli upustiť od písania protokolov, výuka sa uzavrie prezentáciami. Študenti pedagickej kombinácie BiChe absolvujú terény v zintenzívnenom skrátenom režime do stredy popoludnia, pričom budú po oba dni pracovať na téme eDNA. Na záver odovzdajú protokol, keďže počas prezentácií majú inú výuku.
Tešíme sa na vás!

Témy projektov nájdete na tejto stránke:
https://www.ekologiauk.sk/temy-terennych-cviceni/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Experiment o komároch

Pozrite si reláciu RTVS Experiment, v ktorej o “komárej” problematike rozprával aj Tomáš Derka: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15377/280608#716

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Články o výskume Andreja Čerňanského

Vo viacerých slovenských médiách sa v poslednej dobe objavili články o výskume fosílneho jaštera, na ktorom sa podieľal náš kolega Andrej Čerňanský:

https://zive.aktuality.sk/clanok/6ctxv0v/najmensi-dinosaurus-bol-v-skutocnosti-jaster-vieme-to-aj-vdaka-slovakovi/

https://tech.sme.sk/c/22682398/slovak-pomohol-vyvratit-objav-najmensieho-dinosaura.html

https://www.cas.sk/clanok/2541565/svet-obletela-sprava-o-objave-najmensieho-dinosaura-slovensky-vedec-to-vidi-inak-velky-zvrat/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Obhajoby diplomových prác

V utorok 1.6. sa od 9.30 uskutočnia obhajoby diplomových prác v študijnom programe Ekológia. Celý proces prebehne online formou v MS Teams, v prípade záujmu sa pripojíte tu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af4c8d55755a64fb8a1c567729d027646%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b365b94-ecb6-4d31-9031-1e94e773ed20&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Program obhajob (mená bez titulov):
9.30 -10.15 Diana Grechová: VPLYV ALTERNATÍVNEHO MANAŽMENTU MESTSKÝCH TRÁVNIKOV NA POČETNOSŤ A DIVERZITU OPEĽOVAČOV. Školiteľ: Marek Semelbauer, oponent: Henrich Kalivoda
10:15 -11:00 Alexandra Annamária Sabová: Mikroplasty v tráviacom trakte býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus z Dunaja.
Školiteľ: Vladimír Kováč, oponentka: Kristína Žitňanová
11:00 – 11:45 Kornélia Tuhrinová: ROZŠÍRENIE A GENETICKÁ VARIABILITA DRUHU Crenobia alpina (Turbellaria) VO VODNÝCH BIOTOPOCH (SUB)ALPÍNSKEHO PÁSMA TATIER.
Školiteľka: Zuzana Čiamporová Zaťovičová, Oponentka: Tatiana Kúdelová

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Monitoring inváznych komárov

Na Slovensku bol zaznamenaný invázny druh komára Aedes japonicus. Pomôžte našej kolegyni z Virologického ústavu SAV v jeho monitoringu:

Aedes japonicus-flyer-page-001

Posted in Uncategorized | Leave a comment