Vedúca: doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. 

Morfologická analýza dvoch populácii slnečnice pestrej (Lepomis gibbosus) pochádzajúcich z rozdielnych habitatov v Poľsku.

Morphological analyses of two pumpkinseed populations (Lepomis gibbosus) from different habitats in Poland

Schopnosť introdukovaného druhu adaptovať sa a využívať dostupné zdroje v novom prostredí hrá dôležitú úlohu v posudzovaní invázneho úspechu. Existuje niekoľko vlastností nevyhnutných pre úspech invázie a tie sú zvyčajne spojené s fenotypovou plasticitou. Patria medzi ne plodnosť, vek a rast pri dospievaní a morfológia. Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus) je nepôvodný druh pochádzajúci zo Severnej Ameriky. Na územie Európy bola pravdepodobne privezená v roku 1880 a v súčasnosti sa nachádza v 28 krajinách Európy. Dokáže tolerovať široké rozpätie ekologických faktorov, vrátane hypoxie a vysokej teploty. Predchádzajúce morfologické štúdie z Iberského polostrova demonštrujú vysokú mieru  morfologickej špecializácie na rôzne typy habitatov, čo naznačuje, že druh má vysokú mieru vývinovej plasticity. Preto je cieľom bakalárskej práce zistiť, či sa populácie pochádzajúce z iných habitatov medzi sebou morfometricky líšia.

Kľúčové slová: slnečnica pestrá, morfometria, fenotypová plasticita

Literatúra:

Yavno S., Fox M.G., Vila-Gispert A., Bhagat Y. 2013. Morphological differences between native and non-native pumpkinseed in traits associated with locomotion. Environ. Biol. Fishes 96: 507-518.

Cucherousset J., Copp G.H., Fox M.G., Sterud E., van Kleef H.H., Verreycken H. & Záhorská E. 2009. Life-history traits and potential invasiveness of introduced pumpkinseed Lepomis gibbosus populations in northwestern Europe. Biol. Invasions 11: 2171–2180.

Copp G.H., Fox M.J. & Kováč V. 2002. Growth, morphology and life history traits of a cool-water European population of pumpkinseed Lepomis gibbosus. Arch. Hydrobiol. 155: 585-614.

Záhorská E., Balážová M., Bhagat Y. & Copp G.H. 2017. Does latitude drive the phenotypic plasticity of morphological traits in non-native pumpkinseed populations from Europe? Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 418: 29.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405