Morfológia fosílnych jašterov s použitím zobrazovacích techník počítačovej mikrotomografie, ich fylogenetické vzťahy, paleobiogeografia – migrácie a zmeny spoločenstiev odrážajuce postupné klimatické zmeny kenozoika (Vega: 1/0209/18)

Vedúci projektu: Andrej Čerňanský

Projekt je zameraný na výskum nových, často kompletných nálezov jašterov z kenozoika, charakteristického výraznými globálnymi klimatickými zmenami. Cieľom je ich anatomický výskum s použitím mikro-CT a porovnanie s modernými zástupcami. Študované budú nové kompletné zachované fosílne nálezy a revízia predošlých z eocénnej nemeckej lokality Messel (Unesco), ktorá je náleziskom svetového významu. Študované budú i nálezy z ďalších lokalít v Nemecku (Geiseltal, Vogelsberg, Ulm, Hewenegg), Rakúsku (Gratkorn), Francúzsku (Phosphorites du Quercy), Slovensku (Štokeravská vápenka) a Mongolsku (the Valley of Lakes; oligocén a miocén centrálneho Mongolska). Budú opísané i nové dôležité, pre vedu neznáme taxóny. Detailné poznanie anatómie, funkčnej morfológie a ekológie žijúcich zástupcov umožňuje správne interpretovanie fosílnych nálezov a ich evolúcie. Použité budú vysokorozlišovacie metodiky za účelom získania čo najväčšieho množstva dát, ktoré budú následne zahrnuté do fylogenetickej analýzy.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405