Vedúca: RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

Molekulárna determinácia kryptických skupín komárov na Slovensku

Molecular determination of cryptic mosquito species in Slovakia

Dve významné skupiny vektorov na našom území, Culex pipiens sensu lato a Anopheles maculipennis sensu lato, pozostávajú z komplexov morfologicky neodlíšiteľných druhov a/alebo ich biotypov, s rozdielnymi hostiteľskými a ekologickými preferenciami. Cx. pipiens s.l. zahŕňa ornitofilné – (napr. Cx. pipiens biotyp pipiens, Culex. torrentium), ako aj antropofilné druhy (Cx. pipiens biotyp molestus). U hybridizovaných biotypov Cx. pipiens, bola dokázaná vysoká vektorová kapacita pre západonílsky vírus a ich hostiteľmi sú vtáky ako aj človek.

V prípade komplexu druhov Anopheles maculipennis s.l. sa v Palearktickej oblasti vyskytuje až 11 kryptických druhov. Jeden z najnovšie objavených druhov komplexu, Anopheles daciae, bol po prvýkrát identifikovaný aj na západe Slovenska v roku 2017. Molekulárna determinácia kryptických skupín sa stáva čoraz populárnejšia v rámci projektov zameraných na arbovírusy, keďže rozdielna ekológia ako aj hostiteľské preferencie môžu mať vplyv na druhové spektrum a rozšírenie patogénov.

Cieľom práce je molekulárna determinácia kryptických skupín Cx. pipiens s.l. a An. maculipennis s.l. v materiály zozbieranom na rôznych oblastiach Slovenska. Súčasťou práce je aj validácia jednotlivých molekulárnych metód, ktoré by mohli byť spoľahlivo používané aj pre determinácii druhov v zmesných vzorkách – pooloch komárov spracovávaných pre skríning patogénov.

Literatúra:

Kronefel et al. 2012. Molecular confirmation of the occurrence in Germany of Anopheles daciae (Diptera, Culicidae). Parasit Vectors 2012 (12):250.

Becker N., Petric D., et al. Mosquitoes and Their Control, 2nd ed.; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2010.

Smith J., Fonseca D.M. Rapid assays for identification of members of the Culex (Culex) pipiens complex, their hybrids, and other sibling species (Diptera: Culicidae). Am J Trop Med Hyg 2004 (70):339–45.

Bahnck C., Fonseca D.M. Rapid assay to identify the two genetic forms of Culex (Culex) pipiens L. (Diptera: Culicidae) and hybrid populations. Am J Trop Med Hyg 2006 (75):251–5.

Rudolf M., Czajka et al. First Nationwide surveillance of Culex pipiens complex and Culex torrentium mosquitoes demonstrated the presence of Culex pipiens biotype pipiens/molestus hybrids in Germany. Plos On 2013 (8):e71832.

Blažejová et al. Cryptic species Anopheles daciae (Diptera: Culicidae) found in the Czech Republic and Slovakia. Parasitology Research volume 117, pages315–321(2018)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405