Vedúca: RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

Invázne druhy komárov z rodu Aedes na západnom Slovensku

Aedes invasive mosquito species of western Slovakia

Invázne komáre z rodu Aedes sa v posledných rokoch rapídne rozširujú a osídľujú nové oblasti Európy. Medzi invázne druhy komárov patria Aedes albopictus, Aedes aegypti, Aedes atropalpus, Aedes japonicus, Aedes koreicus a Aedes triseriatus. Rozširovanie týchto druhov, najmä dovozom komodít a nárastom cestovania, ako aj ďalšími klimatickými a environmentálnymi zmenami prostredia, znamená vysoké riziko introdukcie exotických patogénov. Tieto komáre majú antropofilné sklony a ukázali sa ako významní prenášači vírusov Zika, Dengue horúčky, chikungunya a žltej zimnice. S prihliadnutím na ich oportunistické správanie a vysokú vektorovú kompetenciu predstavujú potenciálne riziko prenosu západonílskeho vírusu z vtákov na človeka, ktorý cirkuluje na Slovensku. Okrem prvého nálezu Ae. albopictus na východe Slovenska, o ich aktuálnom rozšírení na našom území veľa nevieme.

Cieľom práce je:

  1. Zosumarizovať literárne dáta o rozšírení inváznych druhov z rodu Aedes v Európe.
  2. Intenzívny monitoring týchto komárov v oblasti západného Slovenska s dôrazom na miesta možnej introdukcie – hraničné priechody, diaľnice, a podobne.

Kľúčové slová: invázne komáre, globalizácia, klimatická zmena, komármi prenášané patogény

Literatúra:

European Centre for Disease Prevention and Control. Guidelines for the surveillance of invasive mosquitoes in Europe. Stockholm: ECDC; 2012.

Becker N., Petric D., et al. Mosquitoes and Their Control, 2nd ed.; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2010

Veronesi et al. Experimental Evaluation of infection, dissemination, and transmission rates for two West Nile Virus strains in European Aedes japonicus under a fluctuating temperature regime. Parasitol Res 2018 (117):1925-1932.

Vaux et al. The challenge of invasive mosquito vectors in the U.K. during 2016–2018: a summary of the surveillance and control of Aedes albopictus. Medical and Veterinary entomology. Medical and Veterinary Entomology (2019):443–452.

Bocková et al. 2013. First record of Aedes albopictus in Slovakia. Acta Parasitologica, 2013, 58(4) ISSN 1230-2821

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405