Vedúci: Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Invázia agátu (Robinia pseudoacacia) v Európe

The invasion of the black locust tree (Robinia pseudoacacia) over Europe

Agát patrí medzi najvýznamnejšie nepôvodné druhy rastlín v Európe. Zo severnej Ameriky ho ľudia priniesli ešte v 17. storočí, neskôr splanel a obsadil veľkú časť stredoeurópskej krajiny, predovšetkým v teplejších oblastiach. Spustil sa tým jedinčený prírodný experiment. Z hľadiska ochrany biologickej rozmanitosti je prínos agátu skôr negatívny. Na druhej strane, za agátom postupne prichádzajú jeho prirodzení nepriatelia zo Severnej Ameriky a výnimočne dokonca dokázali kolonizovať agát aj pôvodne európske druhy. Cieľom práce je podať prehľad o šírení agátu v Strednej Európe, zmenách pôvodných ekosystémov, ktoré navodil ako aj vývoj fauny viazanej na agát.

Kľúčové slová: agát, vlastnosti pôdy, biodiverzita, biologické invázie

Literatúra:

Csoka, G., Penzes, Z., Hirka, A., Miko, I., & Matošević, D. (2009). Parasitoid assemblages of two invading black locust leaf miners, Phyllonorycter robiniella and Parectopa robiniella in Hungary. Periodicum biologorum, 111(4), 405-411.

Hanzelka, J., & Reif, J. (2015). Responses to the black locust (Robinia pseudoacacia) invasion differ between habitat specialists and generalists in central European forest birds. Journal of ornithology, 156(4), 1015-1024.

Wojciechowicz-Żytko, E., & Jankowska, B. (2004). The occurrence and harmfulness of Phyllonorycter robiniella (Clem.), a new leafminer of Robinia pseudoacacia L. trees. Electronic Journal of Polish Agricultural University, Horticulture, 7(1).

Malcolm GM, Bush DS, Rice SK. (2007). Soil nitrogen conditions approach preinvasion levels following restoration of nitrogen-fixing black lucust (Robinia pseudoacacia) stands in a pine-oak ecosystem. Restoration Ecology 16(1): 70-78.

Lakatos KT, László, Z, Tóthmérész. (2016). Resource dependence in a new ecosystem: A host plant and its colonizing community. Acta Oecologica 73: 80-86.

Li, G., Xu, G., Guo, K., & Du, S. (2014). Mapping the global potential geographical distribution of black locust (Robinia pseudoacacia L.) using herbarium data and a maximum entropy model. Forests, 5(11), 2773-2792.

Vítková, M., Müllerová, J., Sádlo, J., Pergl, J., & Pyšek, P. (2017). Black locust (Robinia pseudoacacia) beloved and despised: A story of an invasive tree in Central Europe. Forest Ecology and Management, 384, 287-302.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405