Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD. 

Fenotypová plasticita bezstavovcov

Phenotypic plasticity of invertebrates

Fenotypová plasticita je schopnosť jedného genotypu prejaviť sa v množstve fenotypov ako odpoveď na variácie v životnom prostredí. Inými slovami schopnosť organizmu reagovať na vstupný údaj z prostredia zmenou tvaru, stavu, pohybu alebo miery aktivity. Ide o dôležitú vlastnosť, ktorá napomáha organizmom prispôsobovať sa meniacim podmienkam prostredia, napríklad po rôznych disturbanciách. Táto vlastnosť pomáha aj inváznym organizmom, keď sa dostanú do úplne nových podmienok, ktoré počas svojej evolučnej histórie nezažili. Fenotypovú platicitu možno skúmať napríklad prostredníctvom kvantifikovateľných parametrov ako sú reprodukčné parametre alebo vonkajší tvar tela organizmu.

Cieľom práce je zosumarizovať doterajšie poznatky o fenotypovej plasticite bezstavovcov so zameraním na pôvodné a invázne populácie rôznych druhov.

Kľúčové slová: fenotypová plasticita, podmienky prostredia, bezstavovce, biologické invázie

Literatúra:

Beaman, J. E., White, C. R., & Seebacher, F., 2016. Evolution of plasticity: mechanistic link between development and reversible acclimation. Trends in Ecology & Evolution, 31(3), 237-249.

Hodin, J., & Riddiford, L. M., 2000. Different mechanisms underlie phenotypic plasticity and interspecific variation for a reproductive character in drosophilids (Insecta: Diptera). Evolution, 54(5), 1638-1653.

Kováč, V., 2009. Vybrané aspekty evolučnej vývinovej biológie. AQ-BIOS, Bratislava, 82 pp.

Niu, H., Zhao, L., & Sun, J., 2013. Phenotypic plasticity of reproductive traits in response to food availability in invasive and native species of nematode. Biological Invasions, 15, 1407-1415.

Rey, O., Danchin, E., Mirouze, M., Loot, C., & Blanchet, S., 2016. Adaptation to global change: a transposable element–epigenetics perspective. Trends in ecology & evolution, 31(7), 514-526.

Song, H., Foquet, B., Mariño-Pérez, R., & Woller, D. A., 2017. Phylogeny of locusts and grasshoppers reveals complex evolution of density-dependent phenotypic plasticity. Scientific reports, 7(1), 6606.

Whitman, D.W., Agrawal, A.A., 2009. What is Phenotypic Plasticity and Why is it Important. In: Whitman, D.W., Ananthakrishna, T.N., (eds) Phenotypic Plasticity of Insects: Mechanisms and Consequences, Science Publishers, Inc: Enfield, N.H., 1-36.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405