Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Evolúcia európskych ekosystémov v priebehu kenozoika v kontexte fosílnych skvamát

Evolution of European ecosystems during Cenozoic reflecting fossil squamates

Ciele: Kenozoikum je veľmi zaujímavé a dôležité obdobie v histórii Zeme a to najmä z dôvodu klúčových klimatických zmien, ktoré formovali paleoekosystémy a vyústili do obrazu dnešnej prírody. Tieto zmeny sa samozrejme odrážali v spoločenstvách živočíchov a najmä plazov. Z tohto pohľadu sú práve šupinaté plazy (Squamata), citlivé na svoje ekologické nároky, výborným indikátorom. V období eocénu boli v Európe, ktorá v tom čase bola súostrovím, paratropické pralesy. To bolo odrazom paleocénneho-eocénneho termálneho maxima, kedy aj na dnes ľadovej Antarktíde rástli palmy (Greenwood & Wing, 1995; Pross et al., 2012). Odrzazom telplej a vhlkej klímy je bohaté zastúpenie exotických línií v Európe i v severnejších oblastiach ako napr. leguány (pozri Geiseltalielus, pozri napr. Smith, 2009) a gekóny (Bauer et al., 2005). Na hranici eocénu a oligocénu (Grand Coupure) došlo k náhlej zmene klímy a tá je výrazne suchšia a chladnejšia (Moschbrugger et al., 2005). To spôsobilo vyhynutie mohých línií a objavenie sa nových (pozri Čerňanský et al., 2016; Čerňanský et al., 2018). Tiež sa uzatvorila Turgaiská úžina a to otvorilo migračné cesty s Áziou. V ďaľšom období, začiatkom miocénu, môžme vidieť dočasný návrat paratropickej klímy (Böhme 2003). Otvorili sa migračné cesty s Afrikou a v strednej Európe sú doložené formy chameleónov (Čerňanský 2010) a dokonca dnes výlučne v Afrike endemických kordylidov (Čerňanský 2012). Tie v strednom miocéne postupne zo strednej Európy miznú (Čerňanský et al., 2017), hoci sú tu stále prítomní zástupcovia rodu Python, ktorý predstavujú najtermofilnejší element v celom neogéne (Ivanov a Böhme, 2011). Avšak ochladenie na konci stredného miocénu predstavuje už trvalú zmenu, ktorá vyúsťuje do ľadových dôb v období pleistocénu (Böhme 2003, Rage 2013).

Cieľom je získať prehľad o evolúcii Európskych ekosystémov v kontexte vývoja fosílnych spoločenstiev skvamát a pracovať na interpretácii fosílneho záznamu.

Kľúčové slová: Squamata, Kenozoikum, fosílny záznam, paleoekológia.

Literatúra:

Bauer, A. M., Böhme, W., & Weitschat, W. 2005. An Early Eocene gecko from Baltic amber and its implications for the evolution of gecko adhesion. Journal of Zoology, 265, 327–332.

Böhme, M. 2003. The Miocene climatic optimum: evidence from ectothermicvertebrates of Central Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 195, 389–401.
Čerňanský, A. (2010). A revision of chamaeleonids from the Lower Miocene of the Czech Republic with description of a new species of Chamaeleo (Squamata, Chamaeleonidae). Geobios, 43, 605–613.

Čerňanský A. 2012: The oldest known Miocene gridled lizard fauna (Squamata, Cordylidae) from central Europe, with comments on early Miocenne immigration of African taxa. Geodiversitas. 34: 837–848.

Čerňanský, A., Rage, J. C. & Klembara, J. (2015). The Early Miocene squamates of Amöneburg (Germany): the first stages of modern squamates in Europe. Journal of Systematic Palaeontology, 13, 97–128.

Čerňanský, A., Klembara, J., & Müller, J. 2016. The new rare record of the late Oligocene lizards and amphisbaenians from Germany and its impact on our knowledge of the European terminal Palaeogene. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 96: 559-587

Čerňanský, A., Szyndlar, Z., Mörs T. 2017. Fossil squamate faunas from the Neogene of Hambach (northwestern Germany). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 96: 329-354.

Čerňanský, A., Bolet, A., Müller, J., Rage, J.-C., Augé, M., Herrel, A. 2017: A new exceptionally preserved specimen of Dracaenosaurus (Squamata, Lacertidae) from the Oligocene of France as revealed by micro-computed tomography. Journal of Vertebrate Paleontology 37:6, e1384738.

Greenwood, D. R. & Wing, S. L. 1995: Eocene continental climates and latitudinal temperature gradients. Geology 23, 1044–1048.

Ivanov, M., & Böhme, M. 2011. Snakes from Griesbeckerzell (Langhian, Early Badenian), North Alpine Foreland Basin (Germany), with comments on the evolution of snake faunas in Central Europe during the Miocene Climatic Optimum. Geodiversitas, 33, 411–449.

Mosbrugger, V., Utescher, T., & Dilcher, D. L. (2005). Cenozoic continental climatic evolution of Central Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102, 14964–14969.

Pross, J. et al. 2012: Persistent near-tropical warmth on the Antarctic continent during the early Eocene epoch. Nature 488: 73–77.

Rage, J. C. 2013.Mesozoic and Cenozoic squamates of Europe. In J.D. Gardner & R.L. Nydam (Eds), Mesozoic and Cenozoic lissamphibian and squamate assemblages of Laurasia. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 93, 517–534

Smith, K. T. 2009. Eocene lizards of the clade Geiseltaliellus from Messel and Geiseltal, Germany, and the early radiation of Iguanidae (Reptilia: Squamata). Bulletin Yale Peabody Museum of  Natural History, 50, 219–306.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405