Vedúci: Ing. Tomáš Čejka, PhD.
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 84523 Bratislava

Diverzita bentickej makrofauny pondov v mestskom prostredí

Práca sumarizuje najdôležitejšie poznatky o biodiverzite pondov v urbánnom a suburbánnom prostredí z celosvetového hľadiska a prostredníctvom terénneho prieskumu 30 pondov v desiatich slovenských mestách dopĺňa doterajšie útržkovité poznatky o diverzite bentickej makrofauny týchto nedostatočne preskúmaných biotopov.

Ciele:
a) vypracovať literárny prehľad najdôležitejších poznatkov o biodiverzite pondov v urbánnom a suburbánnom prostredí z celosvetového hľadiska
b) terénnym prieskumom získať doplňujúce dáta o bentickej makrofaune v desiatich slovenských mestách a vyhodnotiť ich z pohľadu biologickej diverzity
c) zistiť a vyhodnotiť prítomnosť nepôvodných a ekosozologicky významných druhov permanentnej fauny v mestských pondoch

Kľúčové slová: biodiverzita, urbánna ekológia, makrozoobentos, stojaté vody, pondy

Literatúra:

Briers, R. A. (2014). Invertebrate communities and environmental conditions in a series of urban drainage ponds in Eastern Scotland: implications for biodiversity and conservation value of SUDS. Clean–Soil, Air, Water, 42(2), 193-200.

Gledhill, D. G., James, P., & Davies, D. H. (2008). Pond density as a determinant of aquatic species richness in an urban landscape. Landscape ecology, 23(10), 1219-1230.

Hassall, C., & Anderson, S. (2015). Stormwater ponds can contain comparable biodiversity to unmanaged wetlands in urban areas. Hydrobiologia, 745(1), 137-149.

Hassall, C., Hollinshead, J., & Hull, A. (2012). Temporal dynamics of aquatic communities and implications for pond conservation. Biodiversity and Conservation, 21(3), 829-852.

Hill, M. J., Mathers, K. L., & Wood, P. J. (2015). The aquatic macroinvertebrate biodiversity of urban ponds in a medium-sized European town (Loughborough, UK). Hydrobiologia, 760(1), 225-238.

Hill, M. J., Ryves, D. B., White, J. C., & Wood, P. J. (2016). Macroinvertebrate diversity in urban and rural ponds: Implications for freshwater biodiversity conservation. Biological Conservation, 201, 50-59.

Jeanmougin, M., Leprieur, F., Loïs, G., & Clergeau, P. (2014). Fine-scale urbanization affects Odonata species diversity in ponds of a megacity (Paris, France). Acta oecologica, 59, 26-34.

McKinney, M. L. (2008). Effects of urbanization on species richness: a review of plants and animals. Urban ecosystems, 11(2), 161-176.

Noble, A., & Hassall, C. (2015). Poor ecological quality of urban ponds in northern England: causes and consequences. Urban Ecosystems, 18(2), 649-662.

Shochat, E., Lerman, S. B., Anderies, J. M., Warren, P. S., Faeth, S. H., & Nilon, C. H. (2010). Invasion, competition, and biodiversity loss in urban ecosystems. BioScience, 60(3), 199-208.

Wood, P. J., Greenwood, M. T., Barker, S. A., & Gunn, J. (2001). The effects of amenity management for angling on the conservation value of aquatic invertebrate communities in old industrial ponds. Biological Conservation, 102(1), 17-29.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405