Delineation of notoriously difficult species complexes: testing of novel genetic approaches on the example of two sibling species in the Central Europe (Donor: Orthopterists Society)

Riešiteľka: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Správne vymedzenie hraníc druhov je zásadné v akomkoľvek biologickom výskume, pretože určuje, či jednotlivé organizmy sú alebo nie sú členmi tej istej evolučnej entity. To platí najmä pre fylogeneticky mladé druhy, ktoré vykazujú napr. hybridizáciu s inymi príbuznými druhmi. Významným príkladom je druhový komplex koníkov Chorthippus albomarginatus (Orthoptera). Dva súrodenecké druhy (sibling species; Ch. oschei a Ch. albomarginatus) sa stretávajú v hybridnej zóne v strednej Európe. Identifikácia rodičovských druhov a hlavne rozlíšenie hybridných jedincov je mimoriadne obtiažne. Preto je hlavným cieľom tohto projektu otestovať nové genetické prístupy na príklade dvoch príbuzných druhov, čo by mohlo predstavovať rozhodujúci krok v riešení notoricky zložitých druhových komplexov, akým je aj druhový komplex Chorthippus albomarginatus.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405