Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. 

Biologický efekt mikroplastov na vodné organizmy

Biological effect of microplastics on aquatic organisms

Dlhodobo ignorovaná otázka znečistenia vodných ekosystémov plastami sa momentálne považuje za vážnu hrozbu pre životné prostredie. Plasty patria medzi dôležité znečisťujúce látky v morskom aj sladkovodnom prostredí. Mikroplasty sa môžu ľahko transportovať a môžu mať rôzny vplyv na životné prostredie. Primárne riziko, ktoré je spojené s vstupom mikroplastov do vodného prostredia je ich ľahká dostupnosť pre vodné organizmy. Prijímanie malých čiastočiek plastu z vodného prostredia bolo zaznamenané u viacerých vodných. Prijaté mikroplasty môžu mať rôzny a rozdielny vplyv na fyziológiu a správanie u jednotlivých vodných organizmov ako aj človeka. Aj keď Svetová zdravotnícka organizácia vydala vyhlásenie, že podľa súčasných poznatkov sa nevie, či mikroplasty majú na ľudské zdravie nejaký dopad, otázkou zostava čo sa stane za ďalších 30 rokov. Cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom literárnej rešerše identifikovať vplyv mikroplastov na rôzne vodné organizmy.

Kľúčové slová: mikroplasty, vodné organizmy, fyziológia, správanie

Literatúra:

Besseling, E., Quik, J.T.K., Sun, M., Koelmans, A.A., 2017. Fate of nano- and microplastic in freshwater systems: A modeling study. Environ. Pollut. A, 540–548.

Ivleva, N.P., Wiesheu, A.C., Niessner, R., 2017. Microplastic in Aquatic Ecosystems. Angew. Chem., International edition 7, 1720–1739.

Kontrick, V. 2018: Microplastics and Human Health: Our Great Future to Think About Now. Journal of MedicalToxicology. 14, 2, s. 117 – 119.

Botterell, Z. L., Beaumont, N., Dorrington, T., Steinke, M., Thompson, R. C., & Lindeque, P. K. (2019). Bioavailability and effects of microplastics on marine zooplankton: A review. Environmental Pollution245, 98-110.

Nelms, S. E., Barnett, J., Brownlow, A., Davison, N. J., Deaville, R., Galloway, T. S., … & Godley, B. J. (2019). Microplastics in marine mammals stranded around the British coast: ubiquitous but transitory?. Scientific Reports9(1), 1075.

Lee, K. W., Shim, W. J., Kwon, O. Y., & Kang, J. H. (2013). Size-dependent effects of micro polystyrene particles in the marine copepod Tigriopus japonicus. Environmental science & technology47(19), 11278-11283.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405