Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Biológia a ekológia endemickej kobylky Bejbienkovej (Isophya beybienkoi Mařan, 1958): zabezpečenie ochrany kriticky ohrozeného druhu

Biology and ecology of the endemic Bei-Bienko’s Plump Bush-cricket (Isophya beybienkoi Mařan, 1958): conservation of the critically endangered species

 

Kobylka Bejbienkova je endemický druh, ktorý je v súčasnosti zaradený medzi celosvetovo kriticky ohrozené druhy hmyzu. Jej výskyt je obmedzený na posledných niekoľko lokalít, ktoré čelia zániku. Zistenie neznámej biológie, ekológie a aktuálnych hrozieb budú základnými piliermi bakalárskej práce, vo forme literárnej rešerše. Bakalárska práca prinesie prehľad prác, zameraných na problematikou modelového druhu, ako aj podobných prác riešiacich aktuálnu problematiku v súvislosti so zabezpečením ochrany kriticky ohrozených druhov hmyzu. Súčasťou práce bude aj predstavenie metodologického postupu pre tvorbu plánov záchrany ohrozených druhov, podľa aktuálnych usmernení expertov Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN).

Ciele:

  • Charakteristika modelového druhu (taxonomické zaradenie, biológia, ekológia, ohrozenie)
  • Plán záchrany podľa IUCN odporúčaní: prehľad postupov

Prehľad prác s podobnou problematikou

Kľúčové slová: ekológia, endemit, kobylka Bejbienkova, ohrozený druh, rovnokrídlovce, zabezpečenie ochrany

Literatúra:

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný kľúč 3. Kabourek, Zlín, 349 pp. (in English and Czech)

Kenyeres, Z., Rácz, I. A., & Varga, Z. (2009). Endemism hot spots, core areas, and disjuctions in Europaean Orthoptera. Acta Zoologica Cracoviensia, 52B(1–2), 189–211. https://doi.org/10.3409/azc.52b

IUCN – SSC Species Conservation Planning Sub-Committee. (2017). Guidelines for Species Conservation Planning. https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2017.18.en

IUCN/SSC. (2013). Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. IUCN Species Survival Commission. Gland, Switzerland.

https://www.iucnredlist.org

https://www.iucn.org

Poznámka:

Na danú tému bude v prípade záujmu vykonaný krátky výberový pohovor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405